Personligt stöd

Alla ingångar

 • Avlösarservice i hemmet

  Du som har en funktionsnedsättning kan få avlösarservice i hemmet för att underlätta för dina anhöriga. När avlösaren ger dig omvå ...

 • Kontaktperson

  Har du en funktionsnedsättning och känner dig ensam? Då kan du få en kontaktperson.

 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

  Är du förälder till ett barn eller ungdom över 12 år med en funktionsnedsättning? Då kan du få hjälp med att se efter ditt barn fö ...

 • Ledsagning

  Du som har en funktionsnedsättning kan få ledsagning för att ta dig till och från olika platser, delta i fritidsaktiviteter och ku ...

 • Personlig assistans

  Du som har en funktionsnedsättning kan få personlig assistans för att öka dina möjligheter att leva ett självständigt liv. Det är ...