Personlig assistans

Du som har en funktionsnedsättning kan få personlig assistans för att öka dina möjligheter att leva ett självständigt liv. Det är ett personligt utformat stöd i din vardag.

Personlig assistans är till för dig som har stora och varaktiga funktionshinder och behöver hjälp med din personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller andra grundläggande behov.

Utifrån dina behov

En personlig assistent hjälper dig med det som du inte klarar av på egen hand. Har du fyllt 66 år kan du inte få personlig assistans, men du kan ansöka om hemtjänst. Kontakta en socialsekreterare på Funktionsstödsenheten.

Du väljer vem som ska ge stödet

Du väljer själv om Kungsbacka kommun eller ett privat företag ska ge stödet. De privata företagen måste bli godkända av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Läs mer om privat assistans på IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) Länk till annan webbplats.

Kommunens personliga assistenter

Vi som arbetar i kommunens personliga assistans är specialiserade på de funktionsnedsättningar vi arbetar med. Vi har hög kompetens, ett professionellt förhållningssätt och stort fokus på kvalitet.

Så här ansöker du om personlig assistans

Ring eller skriv till en socialsekreterare på Funktionsstödsenheten i Kungsbacka för att ansöka. En god man, förvaltare eller anhörig kan också hjälpa dig att ansöka. Socialsekreteraren bedömer sedan om du kan få stödet utifrån ditt behov och de lagar som gäller, som till exempel lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Vi arbetar sedan skyndsamt med att ge dig ett svar på din ansökan.

Kontakta oss om du har frågor om bostadstillägg

Telefontider

Måndag-fredag 1315