Ersättning för sjuklön, personlig assistans

Om din personliga assistent är sjuk och en vikarie utför assistansen kan du ansöka om ersättning för merkostnader.

Kungsbacka kommun är skyldig att betala för dina merkostnader när din personliga assistent är sjuk och en vikarie måste utföra assistansen.

Så här ansöker du om ersättning för sjuklön

Du som har personlig assistans eller ditt ombud kan ansöka om ersättning. Du måste ansöka vid varje tillfälle din assistent är sjuk och du kan ansöka varje månad eller en gång i halvåret.

Ansök om utbetalning av ekonomiskt stöd för sjuklön, personlig assistans Länk till annan webbplats.

Ibland ber vi om mer uppgifter och underlag eftersom vi gör kontroller regelbundet.