Sysselsättning

Har du en psykisk sjukdom eller neuropsykiatrisk sjukdom? Då finns det flera aktiviteter och arbeten för dig.

Sysselsättningen är till för dig som:

  • har stora svårigheter att få ett vanligt arbete på grund av en psykisk funktionsnedsättning
  • inte har rätt till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Det finns inga krav på att du ska komma till arbete, men du kan få du stöd av vår arbetskonsulent och vår arbetsterapeut om du vill komma in på arbetsmarknaden i din takt. Vi anpassar sysselsättningen till dina behov och önskemål.

Aktiviteter på träffpunkten Regnbågen

På aktivitetshuset Regnbågen finns kafé och schemalagda aktiviteter i mindre grupper.

Aktivitetshuset Regnbågen

Arbetsterapeuten hjälper dig vidare

Du kan få stöd att välja sysselsättning eller stöd i att komma igång med olika arbetsuppgifter av en arbetskonsulent och arbetsterapeut. Stödet är utifrån dina behov och i din takt. Det kan vara ett arbete inom kommunens verksamheter eller på en arbetsplats eller organisation ute i samhället.

Kontakta oss för ett första samtal eller möte. Vi hjälper dig sedan vidare till den aktivitet eller arbete som du önskar eller som passar dig.