Boende för personer med funktionsnedsättning

Alla ingångar

 • Boende för vuxna

  Du som har en funktionsnedsättning och har behov av stöd i ditt boende kan få en bostad med särskild service i Kungsbacka kommun.

 • Boende för barn och ungdomar

  Då kan du ansöka om bostad med särskild service i Kungsbacka kommun.

 • Bostadstillägg

  Du som bor i bostad med särskild service i Kungsbacka kommun kan ansöka om kommunalt bostadstillägg.

 • Grupp- och servicebostäder

  I Kungsbacka kommun har vi gruppbostäder och servicebostäder för dig som har en funktionsnedsättning. Enheterna hittar du i Frille ...