Boende för personer med funktionsnedsättning

Alla ingångar

  • Boende för vuxna

    Du som har en funktionsnedsättning och har behov av stöd i ditt boende kan få en bostad med särskild service i Kungsbacka kommun. ...

  • Boende för barn och ungdomar

    Har du ett barn med en funktionsnedsättning som behöver bo utanför föräldrahemmet? Då kan du ansöka om bostad med särskild service ...

  • Bostadstillägg

    Du som bor i bostad med särskild service i Kungsbacka kommun kan ansöka om kommunalt bostadstillägg.