Boende för personer med funktionsnedsättning

Alla ingångar

  • Boende för vuxna

    Du som har en funktionsnedsättning och har behov av stöd i ditt boende kan få en bostad med särskild service i Kungsbacka kommun.

  • Boende för barn och ungdomar

    Då kan du ansöka om bostad med särskild service i Kungsbacka kommun.

  • Bostadstillägg

    Du som bor i bostad med särskild service i Kungsbacka kommun kan ansöka om kommunalt bostadstillägg.