Du som bor i bostad med särskild service i Kungsbacka kommun kan ansöka om kommunalt bostadstillägg.

Om du inte får kvar det så kallade minimibeloppet när du betalt din hyra kan du ha rätt till kommunalt bostadstillägg.

Det här är minimibelopp

Minimibeloppet är det belopp du ska ha kvar efter att du betalt din hyra och som ska täcka levnadskostnader, som till exempel mat, kläder och hygien.

För dig som är över 65 år:

  • 5 339 kronor per månad för ensamstående
  • 4 512 kronor per person och månad för makar och sammanboende.

Du som är yngre än 65 år får ett förhöjt minimibelopp med 10%:

  • 5 873 kronor per månad för ensamstående

4 963 kronor per månad för makar och sammanboende.

Vem kan söka bidraget?

Du kan söka det kommunala bostadstillägget om du har:

  • beslut om bostad med särskild service inom Individ & Familjeomsorgs verksamhet och bor i ett av Kungsbacka kommuns boenden. Du ska alltså hyra din bostad på boendet.
  • fått bostadsbidrag eller bostadstillägg hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten och ändå inte har minimibeloppet kvar efter att hyran är betald.

Om du är gift eller registrerad partner ska din maka, make eller partner också fylla i ansökan.

Beslutet gäller sex månader

Vi meddelar beslutet via brev och det gäller för sex månader. Därefter måste du själv ansöka igen. Om dina inkomstuppgifter och boendekostnader förändras under den tid du blivit beviljad måste du meddela oss, för att inte riskera att bli återbetalningsskyldig. Vi återbetalar inte belopp lägre än 100 kronor.

Vi beviljar bostadstillägget max två månader bakåt i tiden inklusive den månad ansökan kommer in.

Ansöka om kommunalt bostadstillägg - Kungsbacka kommun Länk till annan webbplats.

Telefontider Funktionsstödsenheten

Måndag-fredag 1315

Kontakta oss om du har frågor om bostadstillägg

funktionsstodenheten.ekonomi@kungsbacka.se