Boende för barn och ungdomar

Har du ett barn med en funktionsnedsättning som behöver bo utanför föräldrahemmet? Då kan du ansöka om bostad med särskild service i Kungsbacka kommun.

En bostad med trygghet och hemkänsla

Bostäderna med särskild service ger trygghet, hemkänsla och personligt stöd och är ett komplement till barnets föräldrahem. Varje barn har ett eget rum med dusch och toalett. Det finns också gemensamma samlingsrum och personal dygnet runt.

Du betalar för kost och logi

Du som ansvar för barnets försörjning betalar för kost och logi. Du som har barnbidrag betalar även för kläder, fickpengar och övriga saker. Kommunen betalar barnets eller ungdomens fritidsaktiviteter på boendet och i närmiljön.

Så här ansöker du om särskilt boende

Ring eller skriv till en socialsekreterare på Funktionsstödsenheten för att ansöka. Är du under 15 år ska en förälder eller företrädare göra ansökan. Socialsekreteraren bedömer sedan om du kan få stödet utifrån ditt behov och de lagar som gäller, som till exempel lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Vi arbetar sedan skyndsamt med att ge dig ett svar på din ansökan.

Kontakta oss om du har frågor om bostadstillägg

Telefontider

Måndag-fredag 1315