Du som har en funktionsnedsättning och har behov av stöd i ditt boende kan få en bostad med särskild service i Kungsbacka kommun. Det kan vara en servicebostad eller gruppbostad.

Bostad med omsorg, stöd och service

Vi anpassar bostaden till dina behov så att den ska ge dig möjlighet att leva ett självständigt liv.

Servicebostad

Individer som bor i en servicebostad har en egen lägenhet men har ett omfattande och kontinuerligt behov av stöd i sin vardag. Det finns personal i samma hus eller ett grannhus. Det finns ett gemensamhetsutrymme där individen kan träffa personal på bestämda tiden och träffa grannar.

Personalen kan lämna gemensamhetsutrymmet och personalutrymmet för att utföra andra arbetsuppgifter, men finns tillgängliga dygnet runt på telefon. I det gemensamma utrymmet finns trivselrutiner som behöver följas.

Individer som bor i servicebostad får stöd och hjälp med det som är svårt att klara av själv och personalen stödjer individen i att bli så självständig som möjligt.

Gruppbostad

Individer som bor i en gruppbostad har en egen lägenhet, men har ett så omfattande stöd- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal dygnet runt är nödvändig.

Det finns ett gemensamt utrymme där individen kan träffa personal och grannar. I det gemensamma utrymmet finns trivselrutiner som behöver följas. Individer som bor i gruppbostad får stöd och hjälp med det som är svårt att klara av själv och personalen stödjer individen att bli så självständig som möjligt.

Hyra för bostaden

Om du bor permanent i en särskild bostad betalar du hyra. Hyran bestäms av hyreslagstiftningen och går till bostadens fastighetsägare eller till kommunen. Du har rätt att söka bostadstillägg hos Försäkringskassan för din hyra. Du kan också ansöka om bostadstillägg hos kommunen.

Ansök om boende för personer med funktionsnedsättning

Ring eller skriv till en socialsekreterare på Funktionsstödsenheten för att ansöka. En god man, förvaltare eller anhörig kan också hjälpa dig att ansöka. Socialsekreteraren bedömer sedan om du kan få stödet utifrån ditt behov och de lagar som gäller, som till exempel lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Vi arbetar sedan skyndsamt med att ge dig ett svar på din ansökan.

Kontakta oss om du har frågor om bostadstillägg

Telefontider

Måndag-fredag 1315