Avlösarservice i hemmet

Du som har en funktionsnedsättning kan få avlösarservice i hemmet för att underlätta för dina anhöriga. När avlösaren ger dig omvårdnad får de anhöriga tid till egna aktiviteter.

Avlösaren ger dig omvårdnad

Avlösaren ger dig den omvårdnad du behöver för att du ska känna dig trygg och säker. Du kan få avlösarservice regelbundet eller när du behöver det. Stödet är tillgängligt alla tider på dygnet. Barn, ungdomar och vuxna kan få stödet.

Du väljer vem som ska ge stödet

I Kungsbacka kommun väljer du själv vem som ska ge dig stödet. Det kallas kundval.

Kundval

Så här ansöker du om avlösarservice

Ansök om avlösarservice via e-tjänsten. En god man, förvaltare eller anhörig kan också hjälpa dig att ansöka. Socialsekreteraren bedömer sedan om du kan få stödet utifrån ditt behov och de lagar som gäller, som till exempel lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Vi arbetar sedan skyndsamt med att ge dig ett svar på din ansökan. Kontakta oss om du vill ha mer information.

Jobba som avlösare

Här kan du läsa mer om vad en avlösare gör och hur du anmäler ditt intresse.
Jobba som avlösare

Bli privat utförare av avlösarservice

Vi erbjuder möjlighet för företag att bli privat utförare av ledsagarservice i hemmet. Ditt företag behöver separat certifiering för insatserna. Det gäller även om företaget idag är certifierat för andra insatser inom vår verksamhet. Kontakta oss på telefon eller mejl för att ansöka.
Bli privat utförare

Kontakta oss om du har frågor om bostadstillägg

Telefontider

Måndag-fredag 1315