I Kungsbacka kommun väljer du själv vem som ska vara utförare av ledsagarservice eller avlösarservice i ditt hem.

Du kan själv välja om kommunen eller ett företag ska ge dig ledsagarservice eller avlösarservice i hemmet. Det kallas kundval. Kundvalet grundar sig i lagen om valfrihet (LOV).

Krav på utförarna

De företag som utför servicetjänsterna är godkända av kommunen och måste uppfylla vissa krav, inom till exempel:

  • kvalitet
  • utbildning
  • samarbete mellan utförare och myndighet
  • tillgänglighet.

Om det är kommunen som utför servicen måste den uppfylla samma krav som ett företag.

Samma kostnad för kommunal och privat utförare

Du betalar samma avgift oavsett om det är kommunen eller ett företag som utför tjänsten. Om du har en insats enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionsnedsatta (LSS), betalar du ingen avgift.

Så väljer du

Du väljer utförare när du får beslutet om ledsagarservice eller avlösarservice. Du kan när som helst välja en annan utförare.

Vill du byta utförare eller veta mer om kundval? Ring till mottagningstelefonen på Funktionsstöd för att prata med en handläggare.

Godkända utförare

Olivia Hemomsorg AB

Insats: omsorg och service
Utför insatser: hela Kungsbacka kommun
Telefon: 0708-48 42 41
E-post: kungsbacka@olivia.se

Ledsagarservice och avlösarservice i hemmet i Kungsbacka (kommunen)

Ellinor Lind
Telefon: 0300-83 46 27
E-post: ellinor.lind@kungsbacka.se

Kontakta oss om du har frågor om bostadstillägg

Telefontider

Måndag-fredag 1315