Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Är du förälder till ett barn eller ungdom över 12 år med en funktionsnedsättning? Då kan du få hjälp med att se efter ditt barn före och efter skoltid och under lov.

Korttidstillsyn innebär att barnet eller ungdomen deltar i aktiviteter på till exempel ett fritidshem eller en fritidsgård. Samtidigt kan du som förälder arbeta eller studera.

Så här ansöker du om korttidstillsyn

Ansök om korttidstillsyn via e-tjänsten. Ungdomar över 15 år kan ansöka själva. Socialsekreteraren bedömer sedan om du kan få stödet utifrån ditt behov och de lagar som gäller, som till exempel lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vi arbetar sedan skyndsamt med att ge dig ett svar på din ansökan. Kontakta oss om du vill ha mer information.

Kontakta oss om du har frågor om bostadstillägg

Telefontider

Måndag-fredag 1315