Du som har en funktionsnedsättning kan få ledsagning för att ta dig till och från olika platser, delta i fritidsaktiviteter och kulturliv och besöka vänner.

Syftet med ledsagning är att kunna leva som andra, komma ut i din närmiljö och delta i samhällslivet. Du kan få ledsagning regelbundet varje vecka eller vid enstaka tillfällen.

Du väljer vem som ska ge stödet

I Kungsbacka kommun väljer du själv vem som ska ge stödet. Det kallas kundval.
Kundval

Så här ansöker du om ledsagning

Ansök om ledsagning via e-tjänsten. En god man, förvaltare eller anhörig kan också hjälpa dig att ansöka. Socialsekreteraren bedömer sedan om du kan få stödet utifrån ditt behov och de lagar som gäller, som till exempel lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Vi arbetar sedan skyndsamt med att ge dig ett svar på din ansökan. Kontakta oss om du vill ha mer information.

Så säger lagen


Jobba som ledsagare

Här kan du läsa mer om vad en ledsagare gör och hur du anmäler ditt intresse:
Jobba som ledsagare

Bli privat utförare inom ledsagarservice

Vi erbjuder möjlighet för företag att bli privat utförare av ledsagarservice i hemmet. Ditt företag behöver separat certifiering för insatserna. Det gäller även om företaget idag är certifierat för andra insatser inom vår verksamhet.
Bli privat utförare

Kontakta oss om du har frågor om bostadstillägg

Telefontider

Måndag-fredag 1315

Fler sidor