En hemtjänstpersonal som sitter i en bil och pratar i telefon.

Om du inte är nöjd med den vård eller den omsorg du får vill vi att du hör av dig till oss.

Du kan kontakta oss om du är patient, omsorgstagare eller anhörig. Det finns olika sätt att kontakta oss om du inte är nöjd.

Kontakta närmaste chef

I första hand ska du prata med chefen för verksamheten där du inte är nöjd. De har en skyldighet att ta emot klagomål och synpunkter. De ska svara och förklara vad som hänt och vilka åtgärder man ska göra för att det inte ska hända igen. Om du inte vet vem du ska du kontakta så kan kommunens kundcenter Kungsbacka Direkt hjälpa dig att komma rätt.

Patientnämnden fungerar som länk

Är du inte nöjd med det svar du får kan du kontakta patientnämnden. Patientnämnden är en opartisk instans som finns i alla landsting och regioner och som fungerar som en länk mellan dig och vården.

Patientnämnden (1177.se) Länk till annan webbplats.

Anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg

Innan du anmäler ett klagomål till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, ska du först ha framfört ditt klagomål till chefen för verksamheten där du fått din vård eller omsorg eller till patientnämnden i regionen.

Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Det kallas att lämna in ett enskilt klagomål.

Läs mer om hur du gör en anmälan på IVO:s hemsida Länk till annan webbplats..

Lämna en synpunkt på hemsidan

Du kan lämna en synpunkt eller ett klagomål Länk till annan webbplats. direkt till oss.
Tänk på att det du skriver blir en offentlig handling.

För att det ska bli lättare att utreda händelsen är det bra om du kan beskriva:

  • Vad det är som hänt
  • Vilka konsekvenser händelsen fått för dig eller din anhörige
  • När och var händelsen inträffade.

Du ska få svar så snart som möjligt

När du lämnat in en synpunkt eller ett klagomål får du en bekräftelse från verksamheten det berör. I den bekräftar de att de tagit emot ditt ärende och att du ska få en återkoppling inom 10 arbetsdagar. Om du klagar åt en annan person kan informationen omfattas av sekretess. Det kan innebära att vi inte har rätt att lämna ut information till dig.

Folder - om du inte är nöjd Pdf, 564.1 kB.