Tidtabeller för skolbussar

Här hittar du tidtabellerna för kommunens skolbussar för grundskolan och information om vart du vänder dig om du glömt något på bussen.

Planering av skolskjuts inför läsåret 2022-2023

Vi behöver regelbundet se över planeringen av skolskjuts för att på bästa sätt möta behovet, hur många som reser och från vilka områden. Inför läsåret 2022-2023 har vi gjort en översyn som innebär förändringar för vissa områden och linjer. Det kan till exempel handla om att elever som tidigare varit hänvisade till Västtrafiks linjetrafik nu istället får skolskjuts med skolbuss eller att områden med färre elever istället för skolbuss hänvisas till linjetrafik.

Vid skolstarten har det har visat sig att det finns delar som blivit fel och som vi behöver rätta till och det pågår arbete med detta. Via länken finns mer information om det. Tidtabellerna på denna sida uppdateras så snart rättningar är gjorda.
Förändringar i skolskjutsen vid läsårsstart 2022-2023

Skolskjutstrafiken Kungsbacka består både av särskilda skolbusslinjerna, 1–26, och Västtrafiks ordinarie linjetrafik. I beslutet om skolskjuts står om eleven ska åka skolbuss eller med Västtrafiks linjetrafik. I beslutet om skolskjuts står om eleven ska åka skolbuss eller med Västtrafiks linjetrafik.

Linjetrafikens tidtabeller hittar du på Västtrafiks hemsida. Länk till annan webbplats.

Tidtabeller för grundskolans skolbussar

Glömt något på bussen?

Om du glömt något på någon av våra skolbussar eller av någon annan anledning behöver komma i kontakt med de som kör bussen kan du kontakta bolaget direkt.

Skolbuss 1–26 körs av bolaget KE'S bussar, telefon: 0300-54 08 52

Om du glömt något på linjetrafiken som körs av Västtrafik hittar du information på Västtrafiks hemsida.

Beskrivning av tidtabellsförändringar

Sedan höstterminens start 2022 har ändringar gjorts i tidtabellerna. De tidtabeller som gäller läggs här på hemsidan när de är ändrade. Här nedan beskrivs i text olika förändringar.

Ny tidtabell skolbusslinje 6 7 Åsa Frillesås 221010

En ny avgång tillkommer på tisdagar för linjebuss 6, klockan 8.50 sträckan Frillesås skola till Åsaskolan.

Ny tidtabell förstärkningsturer 221005

Förändring gäller linje 12 som avgår klockan 07:55 från Fjärskogen Södra. Bussen avgår fortfarande 07:55 från Fjärskogen Södra men slutar vid Aranäsgymnasiet.

Ny tidtabell Vallda från 10 oktober

Tabellen publiceras när den börjar gälla. Förändringarna gäller resande mellan Toråsskolan och Lunnaberg eftermiddag, buss 16: Skolbuss 16 från Toråsskolan 14.35 med slutstation Lunnaberg har visat sig ha för många resande elever. Därför kommer buss 22 med samma avgångstid från Toråsskolan 14.35, att förlängas och gå vidare till Lunnaberg efter Rörmust. Buss 16 med avgångstid 14.35 kommer att avslutas på Skånsberg. Elever resande till Lunnaberg vid denna tid hänvisas alltså till buss 22. Detta gäller från 10 oktober.

Tidtabell Onsala och Vallda uppdaterade.

Förändringarna gäller från 26 september. Förändringarna innebär:

 • För Fjordskolan tillkommer en tur med linjebuss 18 kl 14:45 via Kapareskolan med slutstation Buerås Onsala.
 • Förändringar i skolbussnätet påverkar även resande till och från Toråsskolan där bussen kommer att köra andra tider. Observera att linje 16 (tur 1610) avgår 07:45 istället för 07:50.
 • För elever boende i området Rörmust förlängs morgontur linje 17 som avgår från Rörmust 07.00. På eftermiddagen tillkommer tre eftermiddagsturer med linje 22 från Toråsskolan.
 • För elever som åker skolbuss till Varlaskolan uppdateras tidtabellen för skolbuss 24 där bussen avgår 07.30 istället för 07.20 (tur 2461) på morgonen mot skolan och på eftermiddagen avgår bussen 15.50 istället för 16.00 (tur 2461).
 • Kapareskolan linje 14 (tur 1440) och 11 (tur 1130/1131) flyttas fram och avgår 14.51 från Kapareskolan på grund av att det är trångt för bussarna vid denna tid.
 • Linje 19 som avgår eftermiddagen från Kollaskolan 14:30 kommer att ha sluthållplats Kapareskolan och inte köra vidare mot Buerås.
 • Elever som ska vidare till Buerås hänvisas till att byta till linje 18 med avgångstid Kapareskolan 15:01.
 • Ny tur eftermiddagar sätts in för linje 18 (tur 1830) för 14.45 med start Fjordskolan mot Buerås. Möjliggör för elever att byta vid Iserås.

Tidtabellerna "20 21 23 Kullavik Särö" samt ”16 17 20 24 Vallda” uppdaterade 20220920 och 20220919

Förändringar gällande skolbussar mot Kullaviksskolan och Särö skola från måndag 19 september.

Kullaviksskolan: Skolbuss 23 återinsätts från och med måndag 19 september på morgonen. Bussen starta i Hällesås cirka 07:15 och kör västerut och erbjuder eleverna som bor på norra sidan av Lindomevägen en påstigning på sin sida vägen. Denna skolbuss kommer vara framme på Kullaviksskolan cirka 07:30. Nuvarande skolbuss, skolbuss 21, kör som tidigare.

Särö skola: Skolbuss 23 kommer från och med måndag 19 september att trafikera Ekenäs till Särö skola på morgonen. Den startar vid Ekenäs cirka 07:40. Skolbuss 20 trafikerar på eftermiddagen likt föregående läsår. Observera att skolbussarna kör endast till Ekenäs på både morgon och eftermiddag på grund utav vägarbetet vid Prästbron.

Ny tidtabell Skolbusslinje Fjärås - Gällinge 220831

Ändringen gäller att linje 3 tur 330 slutar på hållplats Idala istället för Idala korsväg.

Ny tidtabell Skolbusslinje 6 7 Åsa Frillesås

Ändring för buss 7, tisdag morgon får en extra tur med ankomst 09:05 till Åsaskolan.

Nya tidtabeller för Skolbusslinjer 1, 7, 4, 16 och 25 daterade 220912 och 220913

Tidtabellerna har rättats eftersom skolturer i de tidigare tabellerna inte stämde överens med med hur bussarna kör:

 • Linje 1, Tur 100; Bussen kommer till Bräckaskolan 08:00 och Smedingeskolan 08:05.
 • Linje 4, Tur 400 och 410 från Hanhals Kyrka avgång 07:35 samt 09:00; Hållplats Vallby borttagen. Turen går via Svänsta Birgers väg, Nedre Vallbyvägen och Karnelundsvägen. Hållplats i tabellen är Vallby runt.
 • Linje 4 Tur 460 från Smedingeskolan avgång 16:05; Ändring eftersom bussen inte går via Bräckaskolan.
 • Linje 7, Tur 705 från Åsaskolan avgång 07:35; Går via Vallby så denna hållplats har lagts till i tabellen.
 • Linje 16 Tur 1640 från Toråsskolan; Ändringen gäller att bussen går 14.35 och inte 14.42.
 • Linje 25 Tur 2500 från Älvsåkers skola avgång 07:37; Annebergs station är borttagen som andra hållplats.

Om förstärkningsturer bussar mot centrum

Hallandstrafiken och Förskola & Grundskola ansvarar för att planera skolskjuts för grundskolelever på anvisad kommunal grundskola. Hallandstrafiken och Västtrafik ansvarar för att planera kollektivtrafik för övriga resenärer, till exempel arbetspendling och resor till gymnasieskolor. I de bägge uppdragen som Hallandstrafiken arbetar utifrån är ambitionen att ta tillvara på samhällets resurser på bästa sätt och skapa synergieffekter som gynnar alla.

Sedan föregående år har vissa skolbussturer mot centrum tagits bort men en del av de tidigare förlängningarna har fortsatt köras utan att vara med i någon tidtabell. Kommunikationen kring detta har varit bristfällig. Turerna är nu synliga i en separat tidtabell "Tidtabell förstärkningsturer 221007". Dessa turerna går som förstärkningsturer till ordinarie linjetrafik och i tidtabellen framgår vilken skolbusslinje och tur som fortsätter som en förlängd tur. Hallandstrafiken fortsätter se över denna trafik och har meddelat att fortsatta anpassningar kan komma men det görs i så fall efter säkerställt resandebehov.

Kungsbacka kommun har tagit emot synpunkter när det gäller förstärkningsturer mot centrum, dessa är förmedlade till Hallandstrafiken.

För att lämna synpunkter på att Västtrafiks linjetrafik är fullsatt går det att anmäla via Västtrafiks hemsida: Frågor och synpunkter Länk till annan webbplats.