Tidtabeller för skolbussar

Här hittar du tidtabellerna för kommunens skolbussar och information om vart du vänder dig om du glömt något på bussen

Planering av skolskjuts inför läsåret 2022-2023

Vi behöver regelbundet se över planeringen av skolskjuts för att på bästa sätt möta behovet, hur många som reser och från vilka områden. Inför läsåret 2022-2023 har vi gjort en översyn som för vissa områden kommer innebära förändringar. Det kan till exempel handla om att elever som tidigare varit hänvisade till Västtrafiks linjetrafik nu istället får skolskjuts med skolbuss eller att områden med färre elever istället för skolbuss hänvisas till linjetrafik.

I beslutet om skolskjuts står om eleven ska åka skolbuss eller med Västtrafiks linjetrafik. Tidtabellerna för skolbussarna läsåret 2022-2023 beräknas vara klara i början av augusti och då hittar du dem på denna sida.

Skolbusstrafiken Kungsbacka består både av särskilda skolbusslinjerna, 1–26, och Västtrafiks ordinarie linjetrafik.

Information om linjetrafikens tidtabeller hittar du på Västtrafiks hemsida. Länk till annan webbplats.

Glömt något på bussen?

Om du glömt något på någon av våra skolbussar eller av någon annan anledning behöver komma i kontakt med de som kör bussen kan du kontakta bolaget direkt.

Skolbuss 1–26 körs av bolaget KE'S bussar, telefon: 0300-54 08 52

Om du glömt något på linjetrafiken som körs av Västtrafik hittar du information på Västtrafiks hemsida.