Tidtabeller för skolbussar

Här hittar du tidtabellerna för kommunens skolbussar för grundskolan och information om vart du vänder dig om du glömt något på bussen.

Skolskjutstrafiken Kungsbacka består både av särskilda skolbusslinjerna, 1–26, och Västtrafiks ordinarie linjetrafik. I beslutet om skolskjuts står om eleven ska åka skolbuss eller med Västtrafiks linjetrafik. I beslutet om skolskjuts står om eleven ska åka skolbuss eller med Västtrafiks linjetrafik.

Linjetrafikens tidtabeller hittar du på Västtrafiks hemsida. Länk till annan webbplats.

Tidtabeller för grundskolans skolbussar

Tidtabellsförändring linje 26

Tur 2650 med avgångstid 15:30 mellan Björkris Norra (Skårbyskolan) och Röshult kommer inte att trafikera Havredalsvägen och Hallås/Bolås. Bussen kör alltså vidare från Fjälebo skola direkt vidare mot Röshult. Observera att övriga eftermiddagsturer inte påverkas. Vid frågor kontakta grundskola.skolskjuts@kungsbacka.se

Glömt något på bussen?

Om du glömt något på någon av våra skolbussar eller av någon annan anledning behöver komma i kontakt med de som kör bussen kan du kontakta bolaget direkt.

Skolbuss 1–26 körs av bolaget KE'S bussar, telefon: 0300-54 08 52

Om du glömt något på linjetrafiken som körs av Västtrafik hittar du information på Västtrafiks hemsida.