Visible Care är ett utbildningsföretag som erbjuder utbildning inom vård och omsorg och barn och fritid. Du kan även läsa fristående kurser hos oss. De söker du i kommunens kurskatalog.

Vår målsättning är att vara ett lokalt utbildningsföretag oavsett var i Sverige vi bedriver verksamhet. Kombinationen av ett verksamhetsnära arbete tillsammans med innovativa utbildningslösningar hjälper oss att uppnå vår vision som är att vara ”Sveriges bästa utbildningsföretag”. Vi vill arbeta nära våra kunder och därmed på riktigt kunna sätta dig som elev i fokus.

Vi erbjuder kurspaketen undersköterska, vårdbiträde och barnskötare utifrån Skolverkets föreskrifter. För fristående kurser söker du i kommunens kurskatalog.

På uppdrag av Kungsbacka kommun genomför vi även utbildning inom äldreomsorgslyftet för anställda inom vård och omsorg. Det är arbetsgivarens beslut om vilka som får studera inom äldreomsorgslyftet.

Visible Care utför även kombinationsutbildningar via GRvux – Göteborgsregionens vuxenutbildning. Det är kurspaketen undersköterska med språkstöd samt barnskötare med språkstöd. Även andra utbildningsuppdrag enligt överenskommelse.

För att se andra kurspaket som erbjuds via Kungsbacka kommun, se kurskatalogen.

Lokaler på Nygatan 

Vi har ljusa, stora och fina lokaler på Nygatan 10A i centrala Kungsbacka. Lokalerna är inbjudande och uppmuntrar till studier och vi har utrymme för eleverna till självstudier och att öva på praktiska metodövningar.

Vi använder en digital lärplattform samt VC appen med över 250 handlednings- och instruktionsfilmer. Alla elever har tillgång till appen och kan använda den som komplement till kurserna samt för att öva på praktiska moment i våra metodrum. Det ger eleverna möjlighet att träna sina färdigheter under utbildningens gång och inför APL – arbetsplatsförlagt lärande.

Arbetsplatsförlagt lärande 

I utbildningen ingår det APL – arbetsplatsförlagt lärande. Visible Care använder sig av tjänsten www.praktikplatsen.se Länk till annan webbplats.. För elever som läser till barnskötare har vi avtal med Kungsbacka kommun och tillgängliga praktikplatser är inom Kungsbacka kommun.

För elever som läser till undersköterska har vi avtal med GR, vilket omfattas av 13 kommuner och praktikplatser inom; Äldreomsorg, Funktionsstöd, Psykiatri och Sjukvård.

APL genomförs i bestämda kurser kopplade till Skolverkets betygskriterier och under fasta praktikperioder, fyra veckors heltid ute på en arbetsplats.

Personal

Förutom våra kunniga och erfarna lärare inom yrkesområdet har vi även utbildningschef, specialpedagog, kurator och utbildningskoordinatorer på plats i Kungsbacka. Vi finns här för att du som elev ska lyckas med dina studier.

Studieformer flex och distans

Alla elever, oavsett om du väljer att studera med studieform flex eller distans, använder sig av digitala lärplattformen Omniway. Alla elever följer sin studieplan och kursernas läsanvisningar, gör tester och inlämningar i Omniway.

Om du väljer att studera med flex har du:

  • mer handledningstid med din lärare
  • tillgång att öva i våra metodrum (vård och omsorg)
  • möjlighet att boka handledningstid på kvällar vid behov, tisdag och onsdag 18-20
  • möjlighet att sitta i skolans flexrum under skolans öppettider
  • din muntliga slutexamination på plats i skolan
  • möjlighet att boka metodlektioner vid fler än 1 tillfälle (vård och omsorg)

Om du väljer att studera med studieform Distans sköter du dina studier själv via lärplattformen och kan självklart kontakta din lärare via Omniway om du har några frågor. Även om du läser på distans måste du räkna med att komma till skolan vid något eller några tillfällen för praktiska metodövningar samt HLR utbildning.

Litteratur

Visible Care erbjuder digital kurslitteratur till självkostnadspris.

Skolans öppettider

  • Måndag: 8–16.30
  • Tisdag: 8–16.30, 18–20
  • Onsdag: 8–16.30, 18–20
  • Torsdag: 8–16.30