Det här kan du som vuxen göra för att ditt barn eller ett barn i din närhet ska undvika tobak.

Forskning visar att nikotin kan ge långvariga skador på hjärnan och risken att bli beroende av andra droger som till exempel alkohol och cannabis ökar. Av de som börjar röka eller snusa är åtta av tio tonåringar. Personer som inte har använt tobak innan de är 20 år kommer sannolikt aldrig att börja och därmed klara sig från ett livslångt beroende.

Tidigare har man trott att de som blir beroende av nikotin använder tobak dagligen. Nu visar forskning att detta inte gäller unga människor. Tonåringar kan bli beroende av nikotin även om de bara röker och snusar på helgerna. För den som börjar röka i tonåren är risken tre gånger så stor att dö en för tidig död redan mellan 35 och 69 år i jämförelse med den som inte börjar röka. I högre åldrar är risken dubbelt så stor som för den som inte röker. Med alla åldersgrupper medräknade dör varannan rökare som debuterat i tonåren långt i förtid på grund av rökning. Tyvärr fungerar inte alltid denna varning och argument för att få unga att undvika rökning.

Tips för att få unga att undvika tobak

Att bara prata om risken för att drabbas av sjukdomar hjälper sällan. Tyvärr struntar många unga i att de kan få sjukdomar som till exempel lungcancer när de är äldre. Därför behöver vi prata om olika perspektiv kopplat till tobak. Många unga engagerar sig för miljön och klimatfrågor - därför kan detta vara argument för att få unga att undvika tobak.

Motverkar hållbar utveckling

Utöver att tobak skadar hälsan hindrar även tobak och produktionen av det en global hållbar utveckling. Tobaksindustrin hotar mänskliga rättigheter och motverkar alla de 17 globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030.

Tobak och hur det motverkar hållbar utveckling (Tobaksfakta). Länk till annan webbplats.

Fimpar och snusprillor som skräpar ner är också ett stort problem. Visste du att nästan 80 procent av allt skräp är just fimpar och snusprillor? De innehåller plast och farliga ämnen som lätt kan hamna i våra dagvattenbrunnar och vidare ut i havet. Sedan 2022 är det olagligt att slänga fimpar på marken.

Fimpen – värsta skräpet (Håll Sverige rent) Länk till annan webbplats.

Det kan vara bra att inleda samtalet om tobak med öppna frågor för att involvera ungdomen och förstå vilka kunskaper och åsikter hen har:

  • Vad vet du om tobak?
  • Vad finns det för produkter?
  • Vad är bra med tobak?
  • Vad är dåligt med tobak?

Var noga med att lyssna. Förklara sedan hur du ser på tobak. Du kan få tips i broschyren Hur pratar jag med mitt barn om tobak? (A Non Smoking Generation) Länk till annan webbplats. Där står det också tydligt att oavsett om du själv röker eller inte så spelar ditt nej en stor roll.

Det är viktigt att inkludera snuset i samtalen om tobak, eftersom vi ser att unga generellt tar avstånd från rökning men däremot inte ser några faror med snus. Snus innebär också en risk för hälsan – det skadar tandköttet och kan orsaka cancer i munhålan, matstrupen och bukspottkörtel, enligt studier. Den som snusar har även en ökad risk att dö i hjärtinfarkt eller stroke.

Nya tobaks- och nikotinprodukter

Under flera år har tobaksindustrin flitigt lanserat nya produkter och varumärken som ofta blir populära bland ungdomar. Några exempel är E-cigaretter (Vape), HTP-produkter (heated tobacco product) och vitt snus (tobaksfritt snus). Produkterna finns i flera tusen smaker och är ofta lätta att dölja eftersom det nästan är helt luktfritt.

Frågor och svar om nya nikotinprodukter (A non smoking generation) Länk till annan webbplats.

E-cigaretter

E-cigaretter är en batteridriven elektronisk cigarett som omvandlar en blandning av vatten, propylenglykol och glycerol samt smakämnen. E-cigaretter finns med och utan nikotin, men oftast med nikotin. Utöver nikotin innehåller ångan metaller och många skadliga partiklar och kolväten som kan ha cancerframkallande effekter. Du måste vara 18 år för att köpa e-cigaretter och vätska till e-cigaretter (det gäller även nikotinfri e-juice).

Vitt snus

Vitt snus marknadsförs ofta som ”tobaksfritt” trots att det innehåller höga doser nikotin som oftast framställs av tobaksplantan. Nikotinmängden varierar i vitt snus mellan ungefär 3–50 milligram per gram. Vanligt brunt snus brukar innehålla ungefär 8 milligram per gram. Nikotin är kraftigt beroendeframkallande och påverkar till exempel hjärnan och blodkärlen.

Det är bra att veta att det inte fanns någon åldersgräns för ”tobaksfria” nikotinprodukter förrän 1 augusti 2022. Det gör att även minderåriga länge har kunnat köpa vitt snus. Det beror på att vitt snus, alltså nikotinsnus, inte regleras av den så kallade tobakslagen, utan en ny lag har behövts skapas.

Vitt snus eller vanligt snus – det här är skillnaderna (artikel, Nyheter24) Länk till annan webbplats.

I denna broschyr kan du läsa mer om nikotin och lagar:
Reglera allt nikotin – oavsett form (Visir, 2022).pdf Pdf, 444.4 kB. 

Filmen Du bestämmer själv

Denna film kan vara ett stöd för dig om du vill prata med unga om tobakens påverkan. Filmen avslöjar att all tobak, även vitt snus och e-cigaretter, odlas av barnarbetare och orsakar enorma miljöproblem. Filmen visar hur tobak motverkar alla FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Du bestämmer själv (svensk text) Länk till annan webbplats.

Frågor att prata om efter filmen

Mänskliga rättigheter

Diskutera rätten att bestämma över sitt eget liv. Vilka konsekvenser kan det ge för andra? Vems liv är viktigast? Vad betyder passiv rökning? Den som röker en cigarett andas själv in högst en fjärdedel av röken - resten sprids i luften och påverkar personerna runt omkring. De drabbas då av nikotinet och kemikalierna som den brinnande cigaretten producerar. Det kallas för passiv rökning och kan skada personerna! Barnkonventionen säger att barns bästa kommer först. Barn har rätt till en rökfri miljö vilket borde vara viktigare än vuxnas rätt till att röka? Tror du att barnen i filmen får gå i skola och hur påverkar det deras liv?

Miljö

Fimpar är världens mest slängda skräp. I Sverige slängs cirka en miljard fimpar på marken varje år. År 2020 bestod 76 procent av allt skräp av fimpar och snusprillor. Cigarrettfilter består av plast, som inte bryts ned och kemikalier som förorenar mark och vatten. 1 januari 2022 blev det förbjudet att slänga fimpar, snusprillor och tuggummi på marken. Den som bryter mot lagen kan straffas med 800 kronor i böter. Kommer det hjälpa? Vad ska vi göra för att få ett slut på nedskräpningen? Vad hade vi kunnat lägga skattepengarna på i stället för att städa på våra gator?

Tobaksproduktionen bidrar till avveckling av skog och använder farliga bekämpningsmedel - vad tänker du om det?

Källkritik, reklam och tobaksindustrins vinstintresse

Tobaksreklam är förbjudet i Sverige men genom att kalla nya nikotinprodukter ”tobaksfria” undgår de lagen. Regeringen ser över hur detta ska regleras. Trots förbudet, ser du reklam för tobaksprodukter? Vad är dold reklam? Hur ser det ut i sociala medier? Påverkar influensers dig?

Artikeln Unga lockas till ”vitt snus” – med fest och influencers (Expressen) Länk till annan webbplats. ger en bild av vad unga ser på sociala medier idag.

Grupptryck och att säga nej

Tycker du det är svårt att säga nej om någon frågar om du vill röka eller snusa? Ger filmen dig några tips på vad du kan svara? Det är bra att förbereda ditt svar i innan du får frågan, för då vet du vad du ska säga och det blir enklare. Några exempel kan vara: Jag vill inte, Det är dyrt, Det är dumt, Man kan dö snabbare, Det luktar äckligt, Man får gula tänder, Jag får inte för min förälder, eller tränare. Har du fler förslag?