Betalning och fakturor

Här kan du läsa om vad som gäller för betalning och fakturor och om vad du kan göra om du får felaktiga fakturor eller krav.

När ska du betala?

Om du inte avtalat om när betalning ska ske ska du betala när säljaren kräver betalning. Det finns ingen generell regel om till exempel 30 dagars betaltid. Betalningen ska alltid vara säljaren tillhanda på förfallodagen.

Vid betalning av en tjänst har du rätt att få en specificerad faktura för att kunna avgöra vad du betalar för.

Det finns ingen skyldighet för företag att skicka ut påminnelse, undantag är P-bot där det finns krav att skicka en påminnelse.

Kostnader som säljaren kan ta ut enligt lag:

  • Påminnelseavgift 60 kronor, om det avtalats om det
  • 180 kronor inkassokostnad

Felaktiga krav eller fakturor

Om du får en faktura eller ett krav som du anser vara fel kan du kontakta företaget och försöka reda ut problemet. Om ni inte kommer överens och du kan visa att fakturan är felaktig, eller om den som kräver dig på betalning inte kan visa vad kravet grundar sig på, kan du bestrida fakturan i sin helhet eller delar av den.

Konsumentverket har tagit fram en mall för bestridande av faktura Länk till annan webbplats. som du kan använda.

Vill du läsa mer om vad som händer när du bestrider en faktura? Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens informationsblad Länk till annan webbplats.

Integritetsskyddsmyndigheten, tidigare Datainspektionen, har tillsyn över inkassoverksamhet och där kan du också läsa mer om regler kring inkasso Länk till annan webbplats.