Bil och andra fordon

Här får du reda på vad som gäller när du köper bil eller annat fordon och vilka regler som gäller när du behöver reparera ditt fordon.

Köpa bil av bilhandlare

Köper du bil av en handlare gäller konsumentköplagen. Handlaren är tvungen att följa de minimikrav som ställs i lagstiftningen till konsumentens fördel. Kan du förhandla dig till bättre villkor än de som lagen ställer är detta tillåtet.

Minimikravet för en bil som säljs hos en handlare är att den ska ha gått igenom bilprovning. Be att få se besiktningsprotokollet. Du har rätt att få en fullständig varudeklaration av bilen.

Provkör alltid bilen, motorcykeln, husbilen eller annat fordon som du ska köpa, eller be att få ta den till en teststation. Detta gäller oavsett vem du köper av.

Köpa eller beställa ny bil

Avtalet mellan dig och bilhandlaren blir bindande när en person på företaget som har så kallad ställningsfullmakt har skrivit på avtalet. Du har rätt att avbeställa fram till att du hämtat ut bilen. Kostnaden för avbeställningen blir högre ju närmare leveransdagen du avbeställer.

Köpa begagnad bil

Konsumentköplagen gäller när du köper en begagnad bil av en bilhandlare. Ta reda på så mycket du kan om bilen och dess skick. Be att få se det senaste besiktningsprotokollet, fråga efter bilens varudeklaration som redogör för bilens skick och se till att du får med dig varudeklarationen vid köp. På Konsumentverkets webbplats hittar du blanketten varudeklaration för bil Länk till annan webbplats..

Du bör också kontrollera att bilen är servad och har rätt noteringar i serviceboken. Om säljaren utlovar saker om bilen och utrustning som ingår i köpet, till exempel nya vinterdäck, se till att det står med i ditt köpekontrakt. Om säljaren lämnar garantier, se till att du får med dig garantivillkoren. Undersök även om det finns skulder kopplade till bilen. Det kan till exempel handla om fordonsskatter, trängselavgifter, felparkeringsavgifter och liknande.

Du kan reklamera ursprungliga fel i tre år. Fel som visar sig inom sex månader antas vara ursprungliga fel. Svårigheten med fel på begagnade bilar är ofta att avgöra vad som är slitage och ursprungligt fel. Kontakta alltid säljaren för att få anvisningar och ge möjlighet för företaget att åtgärda fel. Det gäller även om du är på annan ort än där du köpte bilen.

Köpa bil av privatperson

En affär som görs upp mellan två privatpersoner räknas inte som ett konsumentköp. I första hand är det köpekontraktet som gäller, i andra hand gäller köplagen. Köparen har ansvar för att kontrollera uppgifter och undersöka fordonet, så kallad undersökningsplikt. Du behöver därför själv kontrollera fordonet noga, kontrollera vem som äger det och att fordonet är betalt. Du bör begära att få ett kvitto på gjord betalning.

Var noga med att göra ett skriftligt avtal för att de villkor som du och säljaren kommer överens om. På konsumentverkets webbplats finns en mall för köpekontrakt mellan privatpersoner Länk till annan webbplats..

Reglerna i konsumentköplagen gäller inte vid privatköp. Om du inte kommer överens med säljaren behöver du gå till domstol för att lösa ärendet.

Köpa bil på nätet

Om du köper en bil på nätet som levereras hem till dig så gäller 14 dagars ångerrätt. Ångrar du dig får du betala frakten tillbaka till handlaren om inte annat är avtalat. Köper du av en privat person gäller inte ångerrätten.

Reparation av bil och andra fordon

När du beställer en bilreparation köper du en tjänst och reglerna i konsumenttjänstlagen gäller. Begär alltid att få informationen ni kommit överens om skriftligt, det gäller både pris, vad som ska göras och när reparationen ska vara klar. Om det dyker upp fel eller åtgärder som ni inte avtalat om ska företaget kontakta dig för att få dina anvisningar.

Fast pris på bilreparationen gäller. Kommer ni istället överens om ett ungefärligt pris kan reparatören lägga på 15 procent om ni inte har avtalat om något annat. Om du betalar en löpande räkning betalar du den tid som gått åt för att laga bilen.

Är reparationen felaktig ska du kontakta verkstaden.

Vart vänder jag mig för en bedömning om vi inte är överens?

Är ni inte överens och ni har en tvist kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden för att få tvisten prövad. Har det gått mer än ett år sedan du klagade första gången får du istället kontakta tingsrätten.

Att tänka på innan du köper bil eller annat fordon:

  • Undersök bilen eller fordonet noga
  • Läs igenom garantivillkor och varudeklaration
  • Provkör
  • Jämför pris, prestanda och miljöpåverkan. Ta gärna hjälp av Konsumentverkets webbsida Bilsvar.se Länk till annan webbplats.