När du behöver klaga

Om du har köpt en vara eller tjänst som blir försenad eller visar sig vara felaktig ger konsumentlagarna dig rätt att klaga – reklamera.

Förutsättningarna för att du ska kunna reklamera är att du köpt varan eller tjänsten som privatperson för enskilt bruk och av en näringsidkare, oftast ett företag.

Tre års reklamationsrätt

Du har rätt att reklamera om du upptäcker ett ursprungligt fel inom tre år från köpet. Klaga till företaget som du köpte varan eller tjänsten av. Klaga så fort du upptäckt felet, eller senast inom två månader. Du behöver kunna bevisa vad du köpt, av vem och när med till exempel kvitto eller avtal.

Ursprungligt fel – vad är det?

Felet ska vara ursprungligt. Det betyder att felet inte ska vara orsakat av dig på grund av för stort slitage eller att du har använt eller behandlat varan fel. Inom de första sex månaderna från köpet anses felet vara ursprungligt och det är företaget som måste visa motsatsen om de inte vill ansvara för felet. Reklamerar du efter sex månader är det ditt ansvar att visa att felet är ursprungligt.

Vad kan du kräva?

  • Näringsidkaren har rätt att åtgärda felet eller lämna ny likvärdig vara och har bara två försök på sig om det gäller samma fel. Om varan eller tjänsten inte fungerar som den ska efter två försök kan du begära att få häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för dig.
  • Näringsidkaren ska åtgärda felet inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig som konsument.
  • Har felet eller förseningen orsakat ekonomisk skada kan du ha rätt till ersättning.
  • Spara kvitton på viktiga köp och reklamera gärna skriftligen via e-post eller sms så att du har bevis på vad som sagts och när.

När du köper av en privatperson gäller annan lagstiftning. Du kan läsa mer i Konsumentverkets broschyrer Konsumentköplagen Länk till annan webbplats. och Lathund konsumenttjänstlagen Länk till annan webbplats..

Tips inför klagomål och reklamation:

  • Kontakta alltid den du köpt varan eller tjänsten av så snart du upptäckt felet.
  • Dokumentera vem du haft kontakt med, e-post och sms går bra. Om ni har haft telefonkontakt kan du alltid bekräfta vad ni kommit överens om via e-post.
  • Var tydlig med vad du är missnöjd över och vad du vill att företaget ska göra och när. Kom ihåg att företaget så gott som alltid har rätt att åtgärda det som blivit fel, enligt praxis har företaget två avhjälpningsförsök för samma fel.
  • Grundregeln är att inte komma i bättre eller sämre läge efter en reklamation, spara kvitton på eventuella utlägg och kostnader i samband med en reklamation.
  • Spara kvitton i tre år och garantihandlingar så länge som de gäller.

När du inte får rätt hos företaget

Vi på Konsumentrådgivningen kan i vissa fall hjälpa till med medling. Medling betyder att vi kontaktar företaget för att klargöra ditt problem, upplysa om konsumentlagstiftningen och påtala om det finns brister. Vi kan också undersöka förutsättningarna för att komma fram till en lösning.

I konsumenttvister kan du ha möjlighet att få ditt fall prövat gratis hos Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Det finns vissa begränsningar i lägsta värde, värdegränser som tvisten handlar om för att den ska prövas.

Anmälan kan göras på blankett eller direkt på Allmänna reklamationsnämndens webbplats Länk till annan webbplats.. Fråga gärna oss på konsumentrådgivningen om råd.

Fler sidor