Bild på en tjej som sitter i en soffa

Här kan du läsa om vad som är bra att tänka på när du ska hyra eller köpa ditt boende.

Köpa hus eller bostadsrätt

Att bygga hus eller köpa bostad är en stor investering med många beslut och lagregler som du behöver känna till.

Vilka lagar gäller när du bygger eller köper bostad?

När du bygger ett nytt hus med ett entreprenadkontrakt gäller konsumenttjänstlagens regler. När du köper ett befintligt hus med tillhörande tomt köper du en fastighet. Då gäller lagens regler i jordabalken, som reglerar köp av fast egendom. När du köper en bostadsrättslägenhet köper du en bostadsandel i en förening. Vad som gäller för föreningen och dig som bostadsrättsinnehavare regleras i Bostadsrättslagen.

Privata köp

Hus- eller bostadsrättsköp är ett avtal mellan två privatpersoner. Undersök fastigheten eller lägenheten mycket noggrant innan du köper den. Du har som köpare en långtgående undersökningsplikt. Säljaren har en informationsplikt. Så kallade dolda fel är sällsynta och innebär endast fel som inte skulle kunna upptäckas vid en besiktning. Om du är missnöjd med bostadens skick vänder du dig till säljaren. Om ni inte löser frågan får tvisten avgöras i Tingsrätt.

När du köper en fastighet måste avtalet vara skriftligt för att det ska gälla. När du köpt hus ska du ansöka om en lagfart för att visa att du är ägare och betala en avgift till Lantmäteriet.

Läs om lagfarter på Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats..

Om mäklaren gör fel

Mäklarens ansvar finns reglerad i Fastighetsmäklarlagen. Om du är missnöjd med mäklarens agerande så reklamerar du hos mäklaren. Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd, Länk till annan webbplats. FRN, prövar tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare. Tvisten kan gälla ett krav på skadestånd eller nedsättning av provisionen. Om du anser att mäklaren har gjort något fel kan du anmäla det till Fastighetsmäklarinspektionen som har tillsyn över mäklare.

Läs vad som gäller vid förmedling på Fastighetsmäklarinspektionens hemsida Länk till annan webbplats..

Besiktning

När du köper hus är det viktigt att besiktiga huset. Det är din möjlighet som köpare att uppfylla din undersökningsplikt. Om du har beställt en besiktning och om det finns felaktigheter i den, reklamerar du till besiktningsföretaget.

Du hittar en oberoende besiktningsperson via Sveriges handelskamrars webbplats besiktning.nu Länk till annan webbplats. eller via branchorganisationen Byggingenjörernas SBR:s webbplats Länk till annan webbplats..

Du kan läsa mer i Konsumentverkets handbok Besiktningsmannaboken Länk till annan webbplats..

Hur ska avtalet se ut

Var noga med att skriva ordentliga avtal när du bygger eller köper hus. Vid köp av fastighet, en tomt med hus, finns särskilda formkrav. Om du ska anlita hantverkare finns förtryckta avtal och blanketter på Konsumentverkets webbplats Länk till annan webbplats.. Om det finns garantier i samband med köpet behöver du läsa garantivillkoren för att ta reda på vad garantin omfattar.

Köpa bostadsrätt

Om du köper en bostadsrätt blir du delägare i den bostadsrättsförening som äger fastigheten. Styrelsen i bostadsrättsföreningen godkänner nya medlemmar och köpet genomförs först när du har beviljats medlemskap. Om du får ett nej kan du överklaga till Hyresnämnden i Göteborg Länk till annan webbplats.. Föreningen måste ha goda skäl för att du inte ska få bli medlem.

Ansvarsfördelningen mellan dig och föreningen är reglerad i föreningens stadgar och bostadsrättslagen. Du är ansvarig att följa bostadsrättsföreningens stadgar. Läs igenom stadgarna och föreningens årsredovisning och ekonomiska plan innan du köper.

Hyra bostad

Dina rättigheter som hyresgäst regleras av hyreslagstiftning. Om hyresvärden inte ger dig de rättigheter du har rätt till enligt hyreslagen kan du kontakta Hyresnämnden i Göteborg. Länk till annan webbplats.

Öppettider Konsumentrådgivningen i Kungsbacka


Telefontid: tisdag–torsdag 9–12

Besöksadress

Borgmästaregatan 5 B
434 32 Kungsbacka

Postadress

434 81 Kungsbacka