Elev sitter vid en bärbar dator.

Här hittar du information om hur det fungerar och vilka elever som får tillgång till en egen dator att använda i skolarbetet.

Vem får en elevdator?

Alla våra elever i årskurs 6–9 får låna en personlig dator. På varje skola finns också tillgång till andra digitala verktyg, till exempel Ipad. Dessa får eleverna använda på skolan när det behövs. När eleven slutar skolan ska ni lämna tillbaka datorn.

Elever i förskoleklass till årskurs 5 får inte personliga verktyg. Istället delar eleverna på olika digitala verktyg på skolan, varje skola har minst ett digitalt verktyg per två elever.

Alla elevdatorer har en förinstallerad skolprofil, vilket innebär att användbara appar och program för lärande och skolarbete redan är installerade eller finns tillgängliga för nedladdning i datorn.

Vi arbetar för att barn och elever ska kunna behärska digitala verktyg, känna till och hantera riskerna, utveckla sin förmåga att söka, samla in och bearbeta information och att kunna använda sig av den på ett kritiskt och systematiskt sätt. När barn och elever använder digitala verktyg ska det bidra till att de uppnår målen för utbildningen.

Detta gäller när eleven får låna en personlig dator

När eleven får sin dator får hen underteckna en överenskommelse, Lån av digitala verktyg. Den beskriver de regler som gäller för lånet. Det medföljer även ett antal praktiska råd och information om hur det fungerar när eleven lånar en dator beskrivs även som frågor och svar.

Praktiska råd till elev

Du har ansvar för din dator. Ha den därför alltid under uppsikt och förvara den i ditt skåp eller på annan anvisad plats när du inte ska använda den. Var rädd om din laddare. Skulle du tappa bort den får du låna en ny av skolan tills din laddare kommer tillrätta.

Om du är oaktsam eller tappar bort din dator kan dina vårdnadshavare bli ersättningsskyldiga. Vi rekommenderar att du använder det medföljande fodralet eller väskan när du bär datorn för att minska risken att dator blir skadad ifall olyckan är framme.

Dina inloggningsuppgifter, så som användarnamn och lösenord, är också din inloggning till de flesta system du använder i skolan. Var rädd om den informationen och dela aldrig ditt lösenord med någon!

Du tar med dig datorn hem efter skolan, om inget annat är överenskommet med din mentor. Ladda din dator hemma och ta med den fulladdad tillbaka till skolan.

Datorn ska användas i ditt skolarbete

Elevdatorn ska användas för ditt lärande. Under lektionstid använder du naturligtvis inte den för att spela spel, se på film eller surfa på sidor som inte berör det som lektionen handlar om. Lägg undan datorn när din lärare ber dig.

Elevdatorn är ditt skolverktyg och för att den ska fungera smidigt behöver du alltid ha en viss mängd ledigt utrymme på hårddisken. Du måste vara beredd att rensa, till exempel ta bort bilder och filmer, om du har ont om utrymme. Din lärare eller mentor kan vilja kontrollera datorn och dess innehåll tillsammans med dig. Läraren kan bestämma att du ska avinstallera program som stör i skolarbetet eller är olämpliga på annat sätt.

Respektera andra – Du får inte filma eller fotografera andra elever eller skolans personal utan tillåtelse. Tänk alltid på vad du skriver eller vilka bilder du lägger upp i olika sociala medier. Uttryck dig aldrig på ett sätt som kan uppfattas som kränkande.

Samma regler för uppförande gäller i både det digitala rummet och det fysiska. Skolan nolltolerans mot kränkningar och ordningsregler gäller även på nätet.

Frågor och svar om elevernas digitala verktyg

Här presenteras svar på vanliga frågor kring elevernas datorer. Hittar du inte svaret på dina frågor kan du kontakta din skola.

Frågor och svar om hur eleven ska använda och förvara datorn

I överenskommelsen står att eleven ansvarar för sin dator eller Ipad och att jag inte får lämna den utan uppsikt, vad betyder det?

Det innebär att eleven ska förvara sitt digitala verktyg i sitt skåp eller på anvisad plats om man inte har lektion. Under lektionstid är det viktigt att tänka på att den inte blir lämnad obevakad, men naturligtvis går det bra att lämna den i klassrummet där läraren finns om man tillfälligt måste gå ut.

Får eleven spela spel på sin dator?

Man kan spela de spel som finns tillgängliga i skolprofilen.

Vad gör lärarna om eleverna kollar på fel sidor och inte gör skolarbetet?

Skolan har regler för hur elever lär sig och umgås, dessa gäller i klassrummet oavsett om vi använder digitala verktyg eller traditionella skolböcker. I överenskommelsen som elev och förälder skriver på vid lån av dator finns information om hur verktyget får och ska användas och hanteras. Om du som elev kollar på fel sidor eller inte gör skolarbete har läraren rätt att kontrollera din dator tillsammans med dig. Läraren har rätt att bestämma att du ska avinstallera program som stör i skolarbetet eller är olämpliga på annat sätt.

Har skolan spärrar till olämpliga internetsidor? 

Kommunen har spärrar för sidor med olagligt innehåll när eleven är uppkopplad på kommunens nät. I hemmet ansvarar för vårdnadshavare för motsvarande funktion.

Idag används nätet både som källa och verktyg i skola och på fritid. Därför är det viktigt att öka elevernas källkritiska förmåga. Elever behöver också lära sig att agera säkert och ansvarsfullt på nätet.

Vi har inte internet hemma. Kan ni begära att uppgifter ska göras hemma där man behöver tillgång till internet?

Det gör vi inte. Tillgång till internet finns i skolan och på bibliotek.

Vad ska jag göra med datorn när jag till exempel har idrottslektion eller äter i matsalen?

Förvara alltid datorn inlåst i skåpet när du inte behöver den i skolarbetet.

Ska jag alltid ta hem min dator?

Ja, ta hem datorn varje dag om du inte kommit överens med din mentor om något annat.

Vad händer om jag glömmer datorn hemma?

Elever förväntas ha med sin dator varje dag, eftersom den behövs för att man ska kunna göra sitt skolarbete. Om man missar att ta med den en dag eller om den inte är laddad får man själv ta ansvar för att ta igen det man missat.

Frågor om ersättning och försäkring

Är min dator försäkrad?

Nej. Vi har valt att inte teckna försäkringar för våra digitala verktyg eftersom vår bedömning är att detta kommer att kosta mer än att ersätta de som går sönder. Vi förutsätter att elevdatorn behandlas aktsamt, enligt överenskommelsen med skolan.

Min dator är sönder och ska in på service; hur lång tid tar det innan jag får tillbaka den? Får jag låna en dator under tiden?

Ambitionen är att du ska få tillbaka ditt skolredskap så snart som möjligt och att du under tiden verktyget repareras får låna ett annat digitalt verktyg.

Datorn blev stulen i skolan, vem ersätter?

Under förutsättning att eleven har förvarat och hanterat den enligt överenskommelsen ersätter skolan den. Eleven ska alltid hålla datorn under uppsikt eller inlåst i skåpet.

Skolan kan dock inte ansvara för eller ersätta sådan utrustning som eleven själv tar med, till exempel egna hörlurar eller tangentbord.

Mitt barn tappade sin dator i golvet i skolan, vem ersätter?

Om datorn går sönder på grund av att den hanterats oaktsamt får eleven eller vårdnadshavare ersätta den. Men det kan vara så att man har en hemförsäkring som täcker detta.

Jag spillde dricka över min dator när jag använde den hemma, vem ersätter?

Om datorn går sönder på grund av att den hanterats oaktsamt får eleven eller vårdnadshavare ersätta den. Men det kan vara så att man har en hemförsäkring som täcker detta.

Jag har glömt min dator på bussen, vad ska jag göra? Måste vi köpa en ny om den inte återfinns?

Att glömma kvar en dator räknas som oaktsamhet, vilket innebär att det är eleven eller vårdnadshavaren som ersätter datorn. Men det kan vara så att eleven har en hemförsäkring som täcker detta.

Tekniska frågor och frågor om hjälp

Hur fungerar det med uppdateringar?

Datorn behöver uppdateras med jämna mellanrum för att fungera. Uppdateringarna sker automatiskt. Instruktioner ges på datorn om man behöver göra något.

Behöver man tänka på säkerhetskopiering?

Elever sparar material i sin personliga OneDrive som är en del av molntjänsten Office 365. Materialet sparas automatiskt vid uppkoppling mot internet. Undvik att spara arbete lokalt på datorn, till exempel på skrivbordet.

Får vi hörlurar till datorn?

Nej. Eventuellt kan det finnas några hörlurar att låna på skolan. Om en elev på grund av individuella behov skulle behöva hörlurar kommer skolan att ha en diskussion med elev och vårdnadshavare för att hjälpa eleven på bästa sätt.

Datorn funkar inte som den ska, vem kan hjälpa mig?

På varje skola finns en ansvarig IKT-pedagog som kan hjälpa till. Prata med lärare eller IKT-pedagogen på skolan så hjälper de dig.

Datorn fungerar inte med det trådlösa nätverket hemma, kan skolans IKT-pedagog hjälpa mig?

Tyvärr kan skolan inte hjälpa till med tekniken i hemmet. Eleverna har tillgång till internet i skolan.

Jag kan inte ladda min dator eftersom min laddare kommit bort, vad gör jag?

Du förväntas ha datorn laddad inför varje skoldag. Om du tappar bort laddaren kan du låna en laddare tillfälligt av skolan. Skulle din laddare vara permanent försvunnen eller gå sönder står skolan för en ny laddare. Skulle någonting hända med den nya laddaren har du möjlighet att ladda ditt verktyg på skolan under skoltid.