Elev med rosa vantar kramar en snöboll.

På fritidshemmet får ditt barn omsorg när du arbetar eller studerar men verksamheten bidrar också till barnets utveckling och lärande.

Rätt till plats på fritidshem

Ditt barn kan ha en plats på skolans fritidshem, även kallat för fritids, från förskoleklass till och med vårterminen det år hen fyller 13 år. För att få en plats ska du arbeta eller studera och ni ska vara bosatta i kommunen.

En elev som har ett eget behov av att vara på fritids på grund av familjens situation kan också ha rätt till en plats. Kontakta skolans rektor om du upplever att ditt barn kan ha ett sånt behov.

Så ansöker du om plats

Du ansöker om plats på fritids via vår tjänst Välja eller byta grundskola och fritidshem i samband med att du gör val av skola, på hösten inför nästa läsår. Om du får behov av plats på fritids under läsåret använder du vanliga e-tjänsten eller blanketten för att anmäla behov av plats i förskola eller fritidshem.

Omsorg hos dagbarnvårdare istället för fritids

Ett alternativ till fritidshem är att elev som behöver omsorg får det som kallas pedagogisk omsorg hos en dagbarnvårdare före och efter skolan.

Lämna schema för tid på fritids

Du lämnar schema för barnets tid på fritids i systemet Vklass.

Säg upp platsen när den inte behövs

När du inte behöver platsen längre ska du säga upp den. Uppsägningstiden är 30 dagar och du betalar avgift under uppsägningstiden.

Tillfälligt behov av fritids under skollov

Om du i vanliga fall inte behöver fritidshemsplats men på grund av jobb eller studier har ett behov under de perioder då det är skollov kan du anmäla behov av lovomsorg, plats på fritids under skollov. Det gör du med blankett som du hittar via länk längst ner på sidan.

Samarbete mellan skola och fritids

Fritids och skola har ett nära samarbete. Aktiviteterna på fritidshemmet stödjer ditt barns utveckling och lärande.