Nationellt godkänd idrottsutbildning

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) är en utbildning där du kombinerar dina gymnasiestudier med en elitinriktad satsning inom fotboll, handboll, padel eller simning.

Viktigt när du ansöker

Har du ansökt till NIU och fått besked att du kommit in? Glöm inte att även fylla i NIU när du väljer gymnasieprogram.

Målet med utbildningen är att uttagna elever på sikt ska kunna nå nationell elit.

Idrottskurserna på NIU motsvarar 400 poäng av dina totala gymnasiepoäng. 200 poäng tas från din programfördjupning och 200 poäng från dina individuella val.

Padel - ny idrott hösten 2023

Från och med hösten 2023 kan du även välja padel som nationellt godkänd idrottsutbildning. Du kommer då att träna padel på förmiddagar tre gånger i veckan på World of padels anläggning i Kungsbacka. Träningspassen omfattar både praktik och teori.

NIU på flera program

Du kan kombinera NIU med följande nationella program på Aranäsgymnasiet och Elof Lindälvs gymnasium.

  • Ekonomiprogrammet
  • Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Naturvetenskapsprogrammet
  • Teknikprogrammet
  • Barn- och fritidsprogrammet
  • El- och energiprogrammet
  • Försäljnings- och serviceprogrammet
  • Hotell och turismprogrammet
  • Fordons- och transportprogrammet

Idrotter

Fotboll

Du tränar fotboll på förmiddagar tre gånger i veckan på de idrottsplatser, planer och hallar som finns i Kungsbacka. Det finns 16 platser till fotbollsinriktningen.

Ansökan

Du ansöker till NIU-fotboll via Svenska Fotbollförbundets webbplats.

Ansök till NIU-fotboll Länk till annan webbplats.

Ansök till NIU senast 1 december 2022

Tänk på att du även behöver ansöka om plats på ditt gymnasieprogram.

Att komma in

När du ansöker till NIU fotboll kommer du att kallas till två uttagningstillfällen, måndag 5 december och fredag 9 december. De sökande som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen får företräde. Det finns 16 platser till fotbollsinriktningen.

Du får besked om du är antagen på NIU senast den 31 januari.

Fotboll på gymnasiet (Svenska Fotbollförbundet) Länk till annan webbplats.

Kontakta gärna

Niclas Lindén

Handboll

Du tränar handboll på förmiddagar tre gånger i veckan i de hallar som finns i Kungsbacka. Det finns 16 platser till handbollsinriktningen.

Ansökan

Du ansöker till NIU-handboll på Svenska Handbollsförbundets webbplats.

Ansök till NIU-handboll Länk till annan webbplats.

Ansök till NIU senast 1 december 2022.

Tänk på att du även behöver ansöka om plats på ditt gymnasieprogram.

Att komma in

De sökande som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen får företräde till idrottsutbildningen. NIU-handboll har uttagningsdag onsdag 7 december.

Du får besked om du är antagen på NIU senast den 31 januari.

Kontakta gärna

Niklas Tengberg

Padel

Du tränar padel på förmiddagar tre gånger i veckan på World of padels anläggning i Kungsbacka. Träningspassen omfattar både praktik och teori.

Ansökan

Skicka ett personligt brev samt en referens via mejl till stefan.g.andersson@kungsbacka.se med kopia till maria.asberg@kungsbacka.se senast 1 december 2022.

Att komma in

När du ansöker till NIU padel kommer du att kallas till två uttagnings-tillfällen, måndag 5 december och fredag 9 december. De sökande som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen får företräde. Det finns åtta platser till padelinriktningen.

Du får besked om du är antagen på NIU senast den 31 januari.

Kontakta gärna

Stefan Andersson

Simning

Du tränar tre gånger i veckan i Kungsbacka simhall. Det finns 4 platser till siminriktningen.

Ansökan

Du ansöker till NIU-simning på Svenska Simförbundets webbplats.

Ansök till NIU-simning Länk till annan webbplats.

Ansök till NIU senast 1 december 2022.

Du får besked om du är antagen på NIU senast den 31 januari.

Att komma in

Tänk på att du även behöver ansöka om plats på ditt gymnasieprogram.

Kontakta gärna

Niklas Oredsson