På skolloven finns det möjlighet för elever som behöver att delta i lovskola. Vid några lov är lovskolan på den egna skolan och vid till exempel sommarlovet har vi gemensam lovskola för alla.

Hur fungerar lovskola?

Under påsklovet och direkt efter skolavslutningen på våren har vi gemensam lovskola för elever från alla skolor, då är vi oftast förlagd i lokaler på någon av våra gymnasieskolor. Vi har en e-tjänst för att anmäla till gemensam lovskola. Skolan informerar elever och vårdnadshavare om när det är dags att anmäla.

Elev som deltar i den gemensamma lovskolan tar själv med det material som hen behöver arbeta med. Prata med undervisande lärare om vad som behövs.

Under vissa lov ordnar skolorna egna lovskolor för sina elever.

Det är frivilligt att delta i lovskola men om du anmält dig vill att du meddelar oss om du får förhinder.

Prata med lärare eller rektor eller vår kontaktperson om du har frågor om lovskola.

Lovskolor läsåret 2023-2024

Lovskola på sommarlovet 2024

Direkt efter skolavslutningen ordnar vi gemensam lovskola som riktar sig till elever i årskurs 7-9. Elever som gått ut årskurs 9 har möjlighet att betygspröva i kärnämnena.

Tider för undervisning är oftast 9-15 och eleverna erbjuds lunch klockan 11.30. Ansökan görs i vår e-tjänst, den öppnar cirka en månad innan start.

E-tjänst för anmälan till gemensam lovskola

När det är dags att anmäla till den gemensamma lovskolan på påsk- eller sommarlovet gör vårdnadshavare det via vår e-tjänst. E-tjänsten öppnar cirka 1 månad innan lovskolans start.

Är du intresserad av av lovskola på höst- eller sportlovet kontaktar du din skola.