Vi erbjuder skola på lovet till elever i grundskolan som riskerar att inte nå målen.

Hur fungerar lovskola?

Under påsklovet och direkt efter skolavslutningen på våren har vi gemensam lovskola för elever från alla skolor, den är oftast förlagd till ett av våra gymnasier. Du anmäler ditt barn till lovskolan via vår e-tjänst. Skolan informerar elever och vårdnadshavare om när det är dags att anmäla.

Det är frivilligt att delta i lovskola men om du anmält dig vill att du meddelar oss om du får förhinder. Om du har frågor om att delta i lovskola kan du prata med lärare eller rektor eller vår kontaktperson. Några skolor ordnar egna lovskolor för sina elever under vissa lov.

Datum och mer information om lovskolor

Höstterminen 2022 och vårterminen 2023

Höstlov och sportlov

Under höstlovet och sportlovet erbjuder de flesta skolor lovskola på den egna enheten. Prata med skolan, lärare eller mentor för mer information. Antal dagar kan variera. Avgörande för att kunna erbjuda lovskola är att det finns personal som kan arbeta på lovskolan

Sommarlovsskola 2023

Direkt efter skolavslutningen ordnar vi gemensam lovskola som riktar sig till elever i årskurs 7-9. Den omfattar cirka 10 dagar, varje dag cirka klockan 9-15, elever som deltar får lunch. Sommarskolan håller till i lokal i centrala Kungsbacka, på någon av våra gymnasieskolor. På sommarskolan har de som gått ut årskurs 9 möjlighet att betygspröva i kärnämnena.

Sommarskolan hålls på Aranäsgymnasiums lokaler 19 juni till 30 juni. Tider för undervisning är 09:00-15:00. Eleverna erbjuds lunch kl. 11:30. Ansökan görs i e-tjänst.

Eleven tar med material

Elev som deltar i lovskola tar själv med det material som hen behöver arbeta med. Prata med undervisande lärare om vad som behövs.

Använd e-tjänst för anmälan till gemensam lovskola

När det är dags att anmäla till sommarskola eller påsklovets lovskola gör vårdnadshavare det via vår e-tjänst, du behöver bank-id. Kontakta skolan om du inte kan använda e-tjänsten.

Kontakta din skola om du är intresserad av lovskola på höst- eller sportlovet.