Informationsträff inför val av skola för läsåret 2024-2025

Här hittar du information om datum och tid för skolornas informationsträffar inför val av skola.

Val av skola inför kommande läsår sker på hösten. Inför valet har skolorna träffar där du får information om verksamheten, ser lokalerna och träffar rektor och medarbetare. På skolans hemsida finns information om verksamhet, adress och kontaktuppgifter. Du kan också alltid kontakta den skola du vill veta mer om.

Alla grundskolor

Läs om vem som ska göra val av skola

Informationsträffar inför val av skola för läsåret 2024-2025, kommunala grundskolor

Listan uppdateras efterhand.

Val av skola inför läsåret 2024-2025 pågår 2-23 oktober.

Björkrisskolan

 • Onsdag 11 oktober
 • Klockan: 18-19
 • Lokal: Matsalen

Fjordskolan

 • Onsdag 11 oktober
 • Klockan: 17.30-18.30

Fjärås Bräckaskolan

 • Tisdag 10 oktober
 • Klockan: 17.30-18.30
 • Lokal: Matsalen

Frillesåsskolan

 • Onsdag 11 oktober
 • Klockan: 16-17
 • Lokal: Matsalen

Fullriggaren Malevik

 • Onsdag 4 oktober
 • Klockan: 18-20
 • Lokal: Matsalen

Furulidsskolan

 • Onsdag 18 oktober
 • Klockan: 17.30

Gullregnsskolan

 • Tisdag 17 oktober
 • Klockan: 17-19 Öppet hus. Information i Gullregnsskolans matsal klockan 18.

Gällingeskolan

 • Onsdag 4 oktober
 • Klockan: 17.30-18.30
 • Lokal: Matsalen

Hedeskolan

 • Onsdag 20 september
 • Klockan: 17-18

Hålabäckskolan

 • Onsdag 18 oktober, Öppet hus och information Hålabäcksskolan, årskurs 4 och handbollsinriktning årskurs 7.
 • Klockan: 17-19. Information i aulan klockan 18

Iseråsskolan

 • Måndag 9 oktober
 • Klockan: 17.30

Kapareskolan

 • Onsdag 4 oktober
 • Klockan: från kl 17

Kollaskolan

Förskoleklass-årskurs 3

 • Onsdag 20 september
 • Klockan 17-18 i stora matsalen, årskurs 5-9 byggnaden

Årskurs 7-9

 • Onsdag 27 september
 • Klockan 17-18.30 i stora matsalen, årskurs 5-9 byggnaden

Kullaviksskolan

 • Måndag 2 oktober. Information om start i förskoleklass
 • Klockan 18 i stora matsalen

Presseskolan

 • Tisdag 10 oktober
 • Klockan: 17.30

Skårbyskolan

Inflyttningen till Skårbyskolan har försenats. Vi räknar med att eleverna flyttar in i början av november. Information och kontaktuppgifter finns på skolans hemsida. Skårbyskolan

Smedingeskolan

 • Onsdag 18 oktober
 • Klockan 17-18

Särö skola

 • Tisdag 10 oktober. Information om start i förskoleklass
 • Klockan 17.30

Tingbergsskolan

 • Tisdag 17 oktober
 • Klockan 17-18 i matsalen

Toråsskolan

 • Tisdag 17 oktober
 • Klockan: 17.30

Varlaskolan

Fotbollsprofil

 • Tisdag 12 september
 • Klockan: 18-19.30
 • Lokal: Varlaskolans aula

Bild och Musikprofil

 • Onsdag 27 september
 • Klockan: 18-19.30
 • Lokal: Samling i Varlaskolans café

Övriga sökande

 • Onsdag 27 september
 • Klockan: 18-19.30
 • Lokal: Samling i Varlaskolans café

Åsaskolan

Förskoleklass-årskurs 3

 • Tisdag 26 september
 • Klockan: 18-19

Årskurs 7-9

 • 20 september
 • Klockan: 17-18.30

Åsa Gårdsskola

 • Onsdag 10 oktober
 • Klockan: 17.30-18.30

Älvsåkersskolan


Informationsträffar fristående skolor

Välja fristående skola

Gottskär grundskola

 • Måndag 2 oktober
 • Klockan: 15-18

Internationella Engelska skolan

 • Tisdag 10 oktober
 • Klockan: 17-18

Kullaviks Montessoriskola


Nova Montessoriskola

 • Måndag 16 oktober
 • Klockan 17.30-18.30

Pontos Grundskola

 • Måndag 9 oktober samt onsdag 11 oktober
 • Klockan: 17.30-18.30

Särö Montessoriskola

 • Onsdag 25 oktober
 • Klockan 17-18.30.

Vittra Forsgläntan