Illustration av hur framtida Skårbyskolan kan komma att se ut. Illustrationen föreställer en stor vit och grå byggnad med stora fönster.

Skårbyskolan byggs i stadsdelen Björkris med närhet till både grönområden och Hede station. Skolan öppnar höstterminen 2023.

Fakta om skolan

Skårbyskolan blir en skola för elever i årskurs 4 till 9. Skolan byggs i 4 våningar och har plats för cirka 600 elever

Elever i årskurs 7 till 9 från Älvsåker- och Hedeområdet får gå sin högstadietid på Skårbyskolan. Det innebär att Hedeskolan och Älvsåkerskolan från och med läsåret 2023-2024 blir skolor med elever från förskoleklass till årskurs 6. Elever som idag tillhör Björkris skola ska fortsätta sin skolgång på Skårbyskolan när det blir dags att börja årskurs 4.

Skårbyskolan blir en skola där både inom- och utomhusmiljöerna är anpassade för ett modernt lärande med bästa möjliga förutsättningar för alla elever att lära och vara trygga. Inom lokalerna skapas mindre sammanhang där ett antal elevgrupper har sin huvudsakliga tillhörighet, i Kungsbacka kallar vi det "hubbar".

Intill den nya skolbyggnaden byggs en fullstor, tillgänglighetsanpassad idrottshall med plats för 300 åskådare.

Föreningar kommer kunna få boka skolans lokaler på kvällar och helger, för idrottsevenemang eller för aktiviteter då det är bra att kunna använda specialsalar, till exempel för hemkunskap eller slöjd.

Information om skolans verksamhet

Nu pågår arbete med att förbereda verksamheten på skolan och berörda medarbetare och elever kommer att få mer information och bli delaktiga allteftersom. Har du frågor är du välkommen att kontakta skolans rektorer.

Rektor årskurs 4–6
Christina Heed
0300-83 50 92
christina.heed@kungsbacka.se

Rektor årskurs 7–9
Catarina Molin
0300-83 63 99
catarina.molin@kungsbacka.se

Rektor årskurs 7–9
Jenny Petersson
0300-83 54 52
jenny.petersson@kungsbacka.se

Besöksadress

Haramossevägen 5, Kungsbacka