Illustration av hur framtida Skårbyskolan kan komma att se ut. Illustrationen föreställer en stor vit och grå byggnad med stora fönster.

Skårbyskolan byggs i den naturnära stadsdelen Björkris med närhet till både grönområden och Hede station. Skolan öppnar när höstterminen startar 2023.

Fakta om skolan

Skårbyskolan blir en skola för elever i årskurs 4 till 9. Skolan byggs i 4 våningar och har plats för cirka 600 elever

Elever i årskurs 7 till 9 från Älvsåker- och Hedeområdet får gå sin högstadietid på Skårbyskolan. Det innebär att Hedeskolan och Älvsåkerskolan från och med läsåret 2023-2024 blir skolor med elever från förskoleklass till årskurs 6. Elever som idag tillhör Björkris skola ska fortsätta sin skolgång på Skårbyskolan när det blir dags att börja årskurs 4.

Skolans lokaler och lärmiljöer anpassas för dagens och framtidens undervisning och skolans behov. Det innebär bland annat att det kommer skapas så kallade "hubbar" där pedagoger och elever i de olika årskurserna samlas. Det blir en trygg bas i byggnaden där eleverna känner styrkan av att vara i sin enhet.

Utemiljön ska erbjuda eleverna ytor för såväl lärande och rörelse som avkoppling.

Intill den nya skolbyggnaden byggs en fullstor, tillgänglighetsanpassad idrottshall med plats för 300 åskådare.

Föreningar kommer kunna få boka skolans lokaler på kvällar och helger, för idrottsevenemang eller för aktiviteter då det är bra att kunna använda specialsalar, till exempel för hemkunskap eller slöjd.

Mer information om skolan och kontaktuppgifter kommer allt eftersom.

Besöksadress