Flygfoto över skolbyggnaden Skårby, en byggnad och omgivning

Skårbyskolan ligger i stadsdelen Björkris med närhet till både grönområden och Hede station.

Fakta om skolan

Skårbyskolan är en skola för elever i årskurs 4 till 9. Skolan byggs i 4 våningar och har plats för cirka 600 elever. Läsåret 2023-2024 går cirka 440 elever.

Elever i årskurs 7 till 9 från Älvsåker- och Hedeområdet är välkomna att gå sin högstadietid på Skårbyskolan. Elever som idag tillhör Björkris skola ska fortsätta sin skolgång på Skårbyskolan när det blir dags att börja årskurs 4.

På Skårbyskolan är inom- och utomhusmiljöerna anpassade för ett modernt lärande med bästa möjliga förutsättningar för alla elever att lära och vara trygga. Inom lokalerna skapas mindre sammanhang, så kallade "hubbar" där ett antal elevgrupper har sin huvudsakliga tillhörighet.

Intill den nya skolbyggnaden finns en fullstor, tillgänglighetsanpassad idrottshall med plats för 300 åskådare.

Skolans lokaler är planerade för att underlätta för föreningar att boka skolans lokaler på kvällar och helger. De kan passa att användas för idrottsevenemang eller för aktiviteter då det är bra att kunna använda specialsalar, till exempel för hemkunskap eller slöjd.

Besöksadress

Haramossevägen 5, Kungsbacka