Presseskolans huvudbyggnad. Byggnaden är i gult tegel och det står Presseskolan på byggnaden.

Presseskolan ligger på Onsalahalvön. Vi har nära till både vatten och skogsområden.

Fakta om skolan

På Presseskolan finns 450 elever fördelade i förskoleklass till årskurs 6.

Välkommen till Presseskolan, här vill vi att du ska vara med och kunna påverka din lärmiljö och att du ska känna dig trygg. Vår skolas läge med närhet till natur ger goda förutsättningar även utanför klassrummet.

Presseskolan har respektera-regler som vi arbetar övergripande med:

  • Respektera; dig själv, andra, egendom

I förskoleklass till årskurs 3 består personalen av lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Under förskoleåret så är det till en början förskollärarna som ansvarar och under senare delen av läsåret är det läraren som tar över. Varje årskurs har lärare med behörighet i de olika ämnena. Målet är att lärararbetslaget ska följa eleverna under deras fyra år i F till 3. Fritidspedagogerna och förskollärarna har det gemensamma ansvaret för fritidshemmet.

Lärarna i årskurs 4 till 6 arbetar i arbetslag med olika ämnesbehörigheter. Målet är att årskursens arbetslag följer eleverna under 3 år.

Presseskolan arbetar aktivt med värdegrund. Detta gör vi bland annat genom rörelse, rastaktiviteter, kunskap att hantera och motverka stress och kränkningar. Vi arbetar också med värdegrundsfrågor genom lektioner i livskunskap, där man tränar att sätta ord på sina känslor, markerar sina gränser och att hantera konflikter utan att ta till våld.

På Presseskolan finns en certifierad hundpedagog som stöttar skolgången för enskilda elever. På vissa raster är hundarna även tillgängliga för alla elever.

Vår fritidsverksamhet

På Presseskolan följer fritidshemmen årskursen. I förskoleklass till årskurs 2 har vi ett fritidshem i varje årskurs. I år tre så börjar man på fritidsklubben. På fritidsklubben kan man sedan gå tills man fyller 12 år.

Varje fritidshem har tillgång till hemvist med kök och grupprum. På skolan finns också en kreativ verkstad med återbruk, målning, snickeri, vävstolar, symaskiner och drejskivor. Vi använder även idrottshallen under fritidstid. Allt för att våra fritidshemsbarn ska få möjlighet att utveckla många förmågor.

Utöver skolgården har vi även skogen och havet på gångavstånd med möjlighet till lek och kojbyggande. Fritidshemmen erbjuder planerade och spontana aktiviteter vilka eleverna är med och tar fram.

Börja skolan hos oss

Du som ska börja hos oss i förskoleklass får under våren möjlighet att besöka skolan och träffa blivande lärare och klasskamrater. Du får också möjlighet att äta i matsalen. Höstterminen börjar med inskolning under en vecka då vi ses i en mindre grupp och går halva skoldagen.

Om du kommer till Presseskolan som ny elev, till exempel som nyinflyttad, så blir du i första steget inbjuden för att träffa rektor och elevhälsa. Därefter blir du klassplacerad och vid nästa tillfälle får du träffa din blivande klass och lärare.

Presseskolans bibliotek

Läsförståelse och skrivförmåga är avgörande för elevers utveckling och lärande. Därför satsar vi på Presseskolan på vårt skolbibliotek. Där finns böcker i olika svårighetsgrad, från första lästräningen till tonårsböcker. Vi har en sagogrotta för de minsta och biblioteket är öppet för alla årskurser.

Ta del av elev- och enkät resultat

Via Skolverkets hemsida hittar du statistik när det gäller elevers betygsresultat och andra uppgifter om skolan. I Skolinspektionens Skolenkät samlas synpunkter från elever, föräldrar och pedagogisk personal. Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 8 och år 2 på gymnasiet samt vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan svarar på enkäten.

Sök statistik om en skola (Skolverket). Länk till annan webbplats.

Sök statistik från Skolenkäten (Skolinspektionen). Länk till annan webbplats.

Jämför Presseskolan med andra skolor (Skolverket) Länk till annan webbplats.

Besöksadress

Linnekullevägen 3, Onsala

Aktuellt på Presseskolan

Här kan du följa med oss elever och lärare på Presseskolan för att se vad som händer på skolan.