Fullriggaren Malevik

Fullriggaren Maleviks skolbyggnad. Byggnaden är i ljusbrunt tegel och flera elever syns springa mot entrén.

Fullriggaren Malevik ligger vackert beläget vid både hav och skog i norra delen av Kungsbacka kommun.

Fakta om skolan

På skolan går cirka 280 elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan och närliggande Maleviks förskola drivs som en intraprenadverksamhet fram till 2024.

På Maleviksskolan kan eleverna gå hela sin grundskoletid. Vi är en lite mindre skola med en klass i varje årskurs. Skolans storlek gör att eleverna upplever stor trygghet och trivsel då alla känner igen varandra. Personalen har många möjligheter till att lära känna alla barn och elever. Vi arbetar intensivt med att hitta elevernas styrkor för att på sätt både stödja och utveckla varje unik elev.

Flera av skolans lärare har arbetat länge på skolan, men verksamheten har också ny personal som har arbetat på andra skolor runt om i både Kungsbacka och från andra delar av Sverige.

Via länken kan du ta del av information om vad det innebär att skolan drivs i intraprenadform:

Verksamhet som drivs i intraprenadform

Vår fritidsverksamhet

Vi har tre fritidshemsavdelningar:

  • Fritids Jollen och Kuttern för förskoleklass och årskurs 1
  • Fritids Skutan och Ekan för årskurs 2 till 3
  • Fritidsklubben Giggen och Cafét

Vår fritidsverksamhet öppnar klockan 6.30 och stänger 18. Vi serverar frukost mellan klockan 7.15 och 7.45.

Fritidsverksamheten är en del av barnets heldagsverksamhet. I vår verksamhet arbetar vi med att stimulera och utveckla barnens lärande i det sociala samspelet. Vi utgår från barnens intressen och behov.

I vår verksamhet använder vi ofta vår inbjudande skolgård med klätterställningar, bollplaner och uteleksaker för att på bästa sätt stödja eleverna i deras lekar och relationer. Närheten till skogspartier och havet ger oss ytterligare möjligheter att uppmuntra elevernas nyfikenhet och kreativitet.

Börja skolan hos oss

När eleverna börjar i förskoleklass arbetar vi mycket med att lära känna varandra, trivsel, trygghet och lusten att lära. Vi jobbar också mycket med socialt samspel, lek och värdegrund, allt för att eleverna ska utveckla sina förmågor.

För att eleverna ska utvecklas jobbar vi mycket med tematiskt arbetssätt där exempelvis både matematik och svenska ingår. Undervisningen är varierad och tar utgångspunkt i elevernas erfarenheter för att på bästa sätt leda till utveckling. Vi vill motivera och inspirera eleverna till lärande, både i skolan och på fritidshemmet.

Varje år har vi öppet hus för de vårdnadshavare som sökt plats för sitt barn hos oss. Då får du som är vårdnadshavare praktisk information och möjlighet att träffa några av pedagogerna. Du som flyttar in eller är intresserad av att börja på vår skola är alltid välkommen att kontakta oss för att få information.

Fullriggaren Maleviks skolbibliotek

Vårt skolbibliotek ska främja lusten att läsa, lära och förstå sin omvärld. Vi använder vårt bibliotek främst för att eleverna ska ha tillgång till olika sorters läseböcker. På vårt skolbibliotek finns ett stort spann av böcker för varje enskild individ.

Ta del av elev- och enkät resultat

Via Skolverkets hemsida hittar du statistik när det gäller elevers betygsresultat och andra uppgifter om skolan. I Skolinspektionens Skolenkät samlas synpunkter från elever, föräldrar och pedagogisk personal. Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 8 och år 2 på gymnasiet samt vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan svarar på enkäten.

Sök statistik om en skola (Skolverket). Länk till annan webbplats.

Sök statistik från Skolenkäten (Skolinspektionen). Länk till annan webbplats.

Jämför Fullriggaren Malevik med andra skolor (Skolverket) Länk till annan webbplats.

Besöksadress

Maleviksvägen 84, Kullavik