Kontakta Fullriggaren Malevik

Här hittar du kontaktuppgifter till skolledning, administration, elevhälsa och studie- och yrkesvägledning. Som elev kontaktar du din lärare enklast via Vklass.

Kontaktuppgifter

Rektor förskoleklass till årskurs 3 samt 4 till 9

Elisabet Teghult
0300-83 62 09
Elisabet.teghult@kungsbacka.se

Skoladministratör

Lisa Nerheim
0300-83 62 00
Lisa.nerheim@kungsbacka.se

Studie- och yrkesvägledare

Agneta Kallin
0300-83 87 96
agneta.kallin@kungsbacka.se

Skolans besöksadress och e-post

Maleviksvägen 84, Kullavik
fullriggarenmalevikskolan@kungsbacka.se

Postadress

Kungsbacka kommun
Fullriggaren Malevik
434 81 Kungsbacka

Kontakter inom Elevhälsa

Alla som arbetar i våra skolor har ett ansvar för att eleverna ska må bra men på skolorna finns det också särskilda elevhälsoteam som leds av skolans rektor. Här ser du kontaktuppgifter till övriga kompetenser i teamet.

Helena Hammeltz, Skolsköterska
0300-83 62 05
Helena.hammeltz@kungsbacka.se

Elin Borg, Skolkurator
0300-83 62 06
Elin.borg@kungsbacka.se

Ulla Hansson, Skolpsykolog
0300-83 69 06
Ulla.hansson@kungsbacka.se

Camilla Tennby, Specialpedagog
0300-83 62 13
Camilla.tennby@kungsbacka.se

Gemensam information om Elevhälsa

Fritidshem

Jollen, Förskoleklass

0300-83 62 24
0734-69 66 34

Kuttern, Årskurs 1

0300-83 62 25
0734-69 66 35

Ekan Årskurs 2

0300-83 62 21
0729-95 36 20

Skutan, Årskurs 3

0300-83 62 22
0734-69 66 32

Giggen, Fritidsklubben Årskurs 4, 5, 6

0300-83 62 23
0734-69 66 33

Skolkök

Om en elev har specialkost och inte kommer till skolan behöver du avbeställa specialmåltiden. Det gör du genom att ringa skolköket innan 8.30.

Telefonnummer

0300-83 62 07

Frånvaroanmälan eller ansökan om ledighet

När eleven är sjuk eller av annan anledning inte kan komma till skolan eller fritidshemmet så ska det anmälas i Vklass med så god framförhållning som möjligt.

Även ansökan om ledighet görs via Vklass.

Lämna synpunkter eller klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet vill vi att du framför dessa till oss. Det bästa är att alltid börja med att prata med personalen eller rektor men du kan också kontakta någon annan på förvaltningen om du tycker att det behövs.

Synpunkter och klagomål om förskola och skola.