Gullregnsskolan bruna och gula byggnad. Framför byggnaden leker flera elever i en rink.

Gullregnsskolan är en mindre skola som ligger i centrala Kungsbacka. Vi har nära till både staden, Forsbergen och flera idrottsanläggningar.

Fakta om skolan

På skolan finns cirka 135 elever från förskoleklass till årskurs 3

Gullregnskolan ligger i en bilfri och inbjudande miljö med nya stora lekytor. Skolan är liten vilket gör att pedagogerna har möjlighet att skapa relationer med alla barn. Vi arbetar aktivt med förebyggande elevhälsoarbete. Detta för att skapa trygghet och god arbetsmiljö för alla våra barn.

Vi har ett väl fungerande samarbete med vårdnadshavare, pedagoger och rektor.

I vårt närområde har vi kulturcentret Fyren och vi har både biograf och is- och simhall på gångavstånd. Vi har också nära till skog och använder den ofta i våra olika verksamheter.

Vår fritidsverksamhet

Här på Gullregnsskolan finns det två fritidshem. Varje fritidshem har tillgång till allrum och kök. Här har eleverna möjlighet att på ett kreativt sätt skapa en meningsfull fritid. Fritidshemmen ligger nära skolans andra lokaler vilket skapar en trygghet för våra elever. Pedagoger från fritidshemmen finns också med eleverna under skoldagen och har hand om rastaktiviteter.

Börja skolan hos oss

På Gullregnskolan börjar vi alltid med ett besök då pedagoger och rektorer medverkar. Vi visar dig lokalerna och berättar mer om de tankar och mål vi arbetar efter här. Funderar du på att börja hos oss är du alltid välkommen att ta kontakt. För de elever som ska börja i förskoleklass har vi en gemensam besöksdag, under denna dag får de framtida eleverna träffa pedagoger och bekanta sig med de olika miljöerna.

Gullregnsskolans bibliotek

I vårt bibliotek finns många böcker med text i olika svårighetsgrader, från första lästräningen till hela noveller. Alla klasser har möjlighet att låna böcker varje vecka. Vi köper in nya böcker varje år.

Ta del av elev- och enkät resultat

Via Skolverkets hemsida hittar du statistik när det gäller elevers betygsresultat och andra uppgifter om skolan. I Skolinspektionens Skolenkät samlas synpunkter från elever, föräldrar och pedagogisk personal. Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 8 och år 2 på gymnasiet samt vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan svarar på enkäten.

Sök statistik om en skola (Skolverket). Länk till annan webbplats.

Sök statistik från Skolenkäten (Skolinspektionen). Länk till annan webbplats.

Jämför Gullregnsskolan med andra skolor (Skolverket) Länk till annan webbplats.

Besöksadress

Gullregnsvägen 14, Kungsbacka