Kapareskolans entré. Flera elever går mot entrén.

Kapareskolan ligger i en traditionsrik sjöfararbygd centralt på Onsalahalvön, i västra delen av Kungsbacka kommun.

Fakta om skolan

På Kapareskolan går cirka 530 elever i årskurs 7 till 9.

Kapareskolan är en högstadieskola i en lantlig miljö med naturen intill och hästhagar utanför skolgården. På skolan finns fotbollsplan, basketplan, löparstigar, frisbeegolf med mera. Det attraktiva läget med närhet till havet och landsbygden ger skolan stora möjligheter till aktiviteter utanför klassrummet.

Här går årskurserna 7 till 9, Kapareskolan svarar för den fortsatta utbildningen av de elever som tidigare gått på tre F–6-skolor i Onsala.

På skolan arbetar cirka 55 pedagoger som är indelade i fyra parallella arbetslag med fem till åtta klasser i varje arbetslag. Speciallärare och specialpedagoger utgör ett femte arbetslag.

Vi har en egen skolrestaurang som lagar maten till våra elever, varje dag finns en huvudrätt och en alternativ rätt. På skolan finns även ett café som drivs av eleverna tillsammans med en pedagog.

Kapareskolan har en egen så kallad flexenhet för elever i behov av särskilt stöd. Det finns även ett trygghetsteam som jobbar för att alla elever ska känna sig trygga i skolan.

Börja skolan hos oss

Inför årskurs 7 på Kapareskolan har du möjlighet att besöka ett Öppet hus på hösten för att bekanta dig med lokalerna, verksamheten och pedagoger.

När skolan börjat på hösten läggs mycket tid på att lära känna sin klass och att skapa en gruppkänsla och ge kunskap om skolans olika rutiner och system.

Du som vill börja i skolan under läsåret är välkommen att kontakta rektor för dialog om hur det fungerar.

Kapareskolans bibliotek

Onsala bibliotek är placerat i Kapareskolan. Direktentrén ligger på huvudbyggnadens baksida. Biblioteket är både skolbibliotek för elever och personal på Kapareskolan, och folkbibliotek för Onsalaborna.

Som skolbibliotek har vi extra öppet för eleverna, vi hjälper till att skaffa litteratur i olika sammanhang, och information via böcker och databaser. Det vi inte har själva lånar vi från övriga bibliotek i kommunen.

Ta del av elev- och enkät resultat

Via Skolverkets hemsida hittar du statistik när det gäller elevers betygsresultat och andra uppgifter om skolan. I Skolinspektionens Skolenkät samlas synpunkter från elever, föräldrar och pedagogisk personal. Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 8 och år 2 på gymnasiet samt vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan svarar på enkäten.

Sök statistik om en skola (Skolverket). Länk till annan webbplats.

Sök statistik från Skolenkäten (Skolinspektionen). Länk till annan webbplats.

Jämför Kapareskolan med andra skolor (Skolverket) Länk till annan webbplats.

Besöksadress

Håkullavägen 43, Onsala