Kontakta Kapareskolan

Här hittar du kontaktuppgifter till skolledning, administration, elevhälsa och studie- och yrkesvägledning. Som elev kontaktar du din lärare enklast via Vklass.

Kontaktuppgifter

Rektor, klasser E–H

Ylla Hinsch, rektor för klasserna E–H
0300-83 57 02
ylla.hinsch@kungsbacka.se

Rektor, klasser A–D och I

Carl-Daniel Cregård, rektor för klasserna A-D samt I
0300-83 57 01
carl-daniel.cregard@kungsbacka.se

Skoladministratör

Camilla Collvik
0300-83 57 00
camilla.collvik@kungsbacka.se

Studie- och yrkesvägledare

Caroline Engström
0300-83 87 97
caroline.engstrom@kungsbacka.se

Liselotte Lavendeli
0300-83 86 72
liselotte.lavendeli@kungsbacka.se

Vaktmästare

Marko Hahmo
0300-83 57 06
marko.hahmo@kungsbacka.se

IKT-pedagog

Ulrika Lundqvist
0300-83 56 15
ulrika.lundqvist@kungsbacka.se

Skolans besöksadress och e-post

Håkullavägen 43, Onsala
kapareskolan@kungsbacka.se

Postadress

Kungsbacka kommun
Kapareskolan
434 81 Kungsbacka

Kontakter inom Elevhälsa

Alla som arbetar i våra skolor har ett ansvar för att eleverna ska må bra men på skolorna finns det också särskilda elevhälsoteam som leds av skolans rektor. Här ser du kontaktuppgifter till övriga kompetenser i teamet.

Eva Ingerslev Nilsson, skolsköterska
0300-83 57 05
eva.nilsson@kungsbacka.se

Maria Larsson, psykolog
0300-83 57 42
maria.larsson@kungsbacka.se

Charlotte Strömberg, kurator
0300-83 57 04
charlotte.stromberg@kungsbacka.se

Erika Johnsson, specialpedagog
0700-81 82 09
erika.johnsson@kungsbacka.se

Veronica Eriksson, speciallärare
0728-89 95 37
veronica.eriksson@kungsbacka.se

Annika Björnhall, specialpedagog
0300-83 57 09
annika.bjornhall@kungsbacka.se

Kia Antblad, speciallärare
0738-62 14 23
kia.antblad@kungsbacka.se

Gemensam information om elevhälsa

Skolkök

Om en elev har specialkost och inte kommer till skolan behöver du avbeställa specialmåltiden. Det gör du genom att ringa skolköket innan 8.30.

Telefonnummer

0300-83 57 29

Frånvaroanmälan eller ansökan om ledighet

När eleven är sjuk eller av annan anledning inte kan komma till skolan eller fritidshemmet så ska det anmälas i Vklass med så god framförhållning som möjligt.

Även ansökan om ledighet görs via Vklass.

Lämna synpunkter eller klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet vill vi att du framför dessa till oss. Det bästa är att alltid börja med att prata med personalen eller rektor men du kan också kontakta någon annan på förvaltningen om du tycker att det behövs.

Synpunkter och klagomål om förskola och skola.