Gällingeskolans gula byggnad. Flera elever är på väg in i byggnaden.

Gällingeskolan ligger naturskönt, två mil sydost om Kungsbacka och är granne med Gällinge förskola och Bysjön.

Fakta om skolan

 På skolan går cirka 125 elever från förskoleklass till årskurs 5.

Gällingeskolan byggdes 1981 och var först en skola för elever i årskurs 1 till 3, 1997 byggdes skolan ut med fler klasser, en slöjdsal, skolmatsal och fritidslokal. 2015 byggdes skolan ut med ett nytt skolbibliotek. Eftersom skolan ligger så nära Bysjön är den ett naturligt inslag i vår undervisning och har i alla år varit ett utflyktsmål för våra elever. Där har bland annat vi studerat, lekt och grillat korv. Vi har även gjort en lägerplats med eldstad och en kåta där cirka 20 barn kan sitta.

På Gällingeskolan har eleverna en inbjudande skolgård nära naturen med många möjligheter för olika aktiviteter. Eleverna kan använda både gräs, grus och asfalt att vara på för till exempel bollspel. De har också en rolig lekplats.

Vi arbetar för att alla elever ska känna trygghet och arbetsglädje och vår verksamhet utgår från varje barns behov. Vi arbetar även aktivt mot all form av kränkande behandling och mobbing.

För oss är det viktigt med delaktighet, både att våra elever känner sig delaktiga men även du som vårdnadshavare.

Årets händelser

Gällingeskolan med våra fritidshem har en rad traditioner och firar alla högtidsdagar på olika sätt. Dessa dagar försöker vi göra till något extra:

  • Alla hjärtans dag
  • Fettisdagen: På fritids bakar och äter vi semlor.
  • Påsk: Har vi en pysseldag med olika stationer.
  • Sikta mot stjärnorna: Varje år har vi en föreställning där elever på fritids får uppträda och mima till musik. Detta följs av en fika där hela familjen är välkomna.
  • Valborgsmässoafton
  • Utspark: Vi ordnar lilla Liseberg med olika aktiviteter för elever från 5an som ska sluta på skolan
  • Skolavslutning
  • Midsommar: På fritids får eleverna binda kransar och fira.
  • Lucia

Vår fritidsverksamhet

Vi har två fritidshem som heter Draken och Stjärnan. I dessa är elever från alla klasser inskrivna.

Börja skolan hos oss

Varje år har vi öppet hus för de vårdnadshavare som sökt plats för sitt barn hos oss. Vid öppet hus får du som är vårdnadshavare praktisk information och möjlighet att träffa några av pedagogerna.

Du som flyttar in och är intresserad av att börja hos oss är alltid välkommen att kontakta oss för att få information.

Gällingeskolans bibliotek

Gällingeskolan är nu stolt över att kunna presentera vårt nya skolbibliotek. Det är indelat i ett bokrum med bord och stolar i mitten och ett intilliggande rum som inretts som en sagogrotta med möjlighet att krypa in i genom en tunnel. I biblioteket har vi böcker med text i olika svårighetsgrad och olika typer som deckare, klassiker, sagor, mysterier och även rena faktaböcker.

Till biblioteket ska alla elever kunna gå och låna böcker eller söka fakta under hela dagen.

Ta del av elev- och enkät resultat

Via Skolverkets hemsida hittar du statistik när det gäller elevers betygsresultat och andra uppgifter om skolan. I Skolinspektionens Skolenkät samlas synpunkter från elever, föräldrar och pedagogisk personal. Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 8 och år 2 på gymnasiet samt vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan svarar på enkäten.

Sök statistik om en skola (Skolverket). Länk till annan webbplats.

Sök statistik från Skolenkäten (Skolinspektionen). Länk till annan webbplats.

Jämför Gällingeskolan med andra skolor (Skolverket). Länk till annan webbplats.

Besöksadress

Förlandavägen 5, Fjärås