Kontakta Gällingeskolan

Här hittar du kontaktuppgifter till skolledning, administration, elevhälsa och studie- och yrkesvägledning. Som elev kontaktar du din lärare enklast via Vklass.

Kontaktuppgifter

Rektor

Frida Ekberg
0300-83 53 78
frida.ekberg@kungsbacka.se

Skolans besöksadress och e-post

Förlandavägen 5, Fjärås
0300-83 61 20
gallingeskolan@kungsbacka.se

Postadress

Kungsbacka kommun
Gällingeskolan
434 81 Kungsbacka

Kontakter inom Elevhälsa

Alla som arbetar i våra skolor har ett ansvar för att eleverna ska må bra men på skolorna finns det också särskilda elevhälsoteam som leds av skolans rektor. Här ser du kontaktuppgifter till övriga kompetenser i teamet.

Jeanette Persson, skolsköterska
0300-83 53 48
jeanette.persson@kungsbacka.se

Catharina Dotevall, kurator 
0300-83 76 31
catharina.u.dotevall@kungsbacka.se

Malin Lundin, skolpsykolog
0300-83 53 25
malin.lundin@kungsbacka.se

Natasha Min, specialpedagog
0700-62 14 22
natasha.min@kungsbacka.se

Gemensam information om Elevhälsa

Fritidshem

Draken, för elever i förskoleklass till årskurs 2
0300-83 61 21

Stjärnan, för elever i årskurs 3 till 5
0300-83 61 22

Skolkök

Om en elev har specialkost och inte kommer till skolan behöver du avbeställa specialmåltiden. Det gör du genom att ringa skolköket innan 8.30.

Telefonnummer

0300-83 61 29

Frånvaroanmälan eller ansökan om ledighet

När eleven är sjuk eller av annan anledning inte kan komma till skolan eller fritidshemmet så ska det anmälas i Vklass med så god framförhållning som möjligt.

Även ansökan om ledighet görs via Vklass.

Lämna synpunkter eller klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet vill vi att du framför dessa till oss. Det bästa är att alltid börja med att prata med personalen eller rektor men du kan också kontakta någon annan på förvaltningen om du tycker att det behövs.

Synpunkter och klagomål om förskola och skola.