Fjordskolans blåa skolbyggnad. Flera elever syns springa in mot skolbyggnaden.

Fjordskolan ligger på Onsala halvön, i västra delarna av Kungsbacka kommun med närhet till skog och hav.

Fakta om skolan

Fjordskolan har 350 elever från förskoleklass till årskurs 6.

Välkommen till oss på Fjordskolan! Här arbetar vi för att alla elever ska känna trygghet och arbetsglädje. Vi strävar även efter ett gott samarbete med dig som är vårdnadshavare så att vi tillsammans kan främja elevens utveckling av kunskaper och värden.

På skolan arbetar grundskollärare, förskollärare, fritidspedagoger och elevassistenter i olika arbetslag för respektive årskurs och fritidshem. Tillsammans erbjuder de eleverna en strukturerad och varierad undervisning där syfte och mål är tydliga. Vi har höga förväntningar och lärarna arbetar för att ge eleverna de bästa förutsättningarna genom att stimulera, utmana och anpassa undervisningen. Kooperativa strukturer som främjar samlärandet är en form av lärande som används i undervisningen. Vi vill ge eleverna inflytande och ansvar för sitt eget lärande så att de utvecklas till kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

På skolan har vi enats kring en gemensam struktur för hur vi börjar och slutar alla lektioner. Upplägget bidrar till trygghet för eleverna.

Fjordskolan är består av flera hus och vi har gård med ytor som inbjuder till lek. Alldeles i närheten har vi en skolskog som vi använder för både undervisning och lek. En kort promenad bort från skolan ligger havet och dit går vi ibland för att göra strandfynd eller fiska krabbor.

Huset Fjordskär är vår centrala byggnad där vi har samlingslokaler för alla elever och vår skolledning sitter. Det är även i denna byggnad som eleverna har sin undervisning i slöjd. I de övriga husen finns elevernas hemvister där eleverna har sina klassrum och grupprum; Ramnö, Brokö, Hällesö, Inre Lönn och Yttre Lönn. I byggnaden Kalvö har eleverna idrott. Idrottslektioner utomhus kan vi ha på idrottsplatsen Rydet.

Vår fritidsverksamhet

På Fjordskolan finns det två fritidshem och en fritidsklubb.

  • Elever i förskoleklass till årskurs 2 har sin fritidsverksamhet i husen Brokö och Hällesö.
  • Elever i årskurs 3–6 är välkomna till fritidsklubben i Ramnö.

I vår fritidsverksamhet har eleverna stort inflytande och är delaktiga i att skapa en meningsfull tid på fritids. Vi har många utbildade fritidspedagoger som arbetar med fritidshemmets målstyrda undervisning samtidigt som vi strävar efter en god balans mellan avkoppling och undervisning.

Våra ute- och innemiljöer inbjuder till olika typer av lekar och lärande på fritids.

Börja skolan hos oss

Varje år har vi öppet hus för de vårdnadshavare som sökt plats för sitt barn hos oss. Vid öppet hus får du som är vårdnadshavare praktisk information och möjlighet att träffa några av pedagogerna.

Du som flyttar in och är intresserad av att börja hos oss är alltid välkommen att kontakta oss för att få information.

Vid skolstart har vi en Fjordvecka, fokus på värdegrundsarbete och att bygga gemenskap över hela skolan

Vi erbjuder dig som börjar hos oss:

  • Hög andel behörig personal både i skolan och i vår fritidsverksamhet.
  • Behöriga förskollärare i förskoleklass och ämneslärare från årskurs 1.
  • Organiserade rastaktiviteter för ökad trygghet och välmående.
  • En skolskog.
  • En kultur som vilar på en god värdegrund där pedagogerna är förebilder och goda relationer är grunden i arbetet.

Fjordskolans bibliotek

Läsförståelse och skrivförmåga är avgörande för elevers utveckling och lärande. Därför satsar vi på Fjordskolan på vårt skolbibliotek!

Biblioteket ligger i Ramnö huset och alla klasser har möjlighet att låna böcker varje vecka. I vårt biblioteket finns allt från första lästräningen till tonårsböcker och vi köper in nya böcker varje år. Alla böcker finns registrerade i en databas.

Olika sorters böcker

I böckernas värld får vi ta del av olika miljöer, kulturer och tider. Den som läser möter olika sorters människor med relationer till varandra. I biblioteket finns olika typer av böcker; deckare, rysare och mysterier, fantasy, klassiker och sagor. Där finns böcker om kärlek, romantik och vänskap, djur och natur, förr i tiden, andra länder, sport och mycket mer.

På biblioteket finns också massor av faktaböcker för olika åldrar. De används när man samlar material till olika arbeten i skolan men också för egen upplevelse.

Bibliotekskunskap

På Fjordskolan har vi bibliotekskunskap. Då får våra elever bland annat lära sig:

  • att vara rädda om böcker
  • hur ett bibliotek är uppbyggt
  • hur man söker titlar, författare och ämnen i databasen

Vi presenterar också nya böcker för eleverna och våra yngsta får höra sagor.

Ta del av elev- och enkät resultat

Via Skolverkets hemsida hittar du statistik när det gäller elevers betygsresultat och andra uppgifter om skolan. I Skolinspektionens Skolenkät samlas synpunkter från elever, föräldrar och pedagogisk personal. Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 8 och år 2 på gymnasiet samt vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan svarar på enkäten.

Sök statistik om en skola (Skolverket). Länk till annan webbplats.

Sök statistik från Skolenkäten (Skolinspektionen). Länk till annan webbplats.

Jämför Fjordskolan med andra skolor (Skolverket) Länk till annan webbplats.

Besöksadress

Slupvägen 2, Onsala