Här hittar du kontaktuppgifter till skolledning, administration, elevhälsa och studie- och yrkesvägledning. Som elev kontaktar du din lärare enklast via Vklass.

Kontaktuppgifter

Rektor, Nidingen, Årskurs: 4–6

Henrik Zelander
0300-83 56 01
henrik.zelander@kungsbacka.se

Rektor, Kungen, Årskurs: F–3

Linda Johansson
0300-83 56 03
linda.johansson@kungsbacka.se

Skoladministratör

Monica Andersson
0300-835600
monica.andersson2@kungsbacka.se

Skolans besöksadress och e-post

Slupvägen 2, Onsala
fjordskolan@kungsbacka.se

Postadress

Kungsbacka kommun
Fjordskolan
434 81 Kungsbacka

Kontakter inom Elevhälsa

Alla som arbetar i våra skolor har ett ansvar för att eleverna ska må bra men på skolorna finns det också särskilda elevhälsoteam som leds av skolans rektor. Här ser du kontaktuppgifter till övriga kompetenser i teamet.

Alexandra Larsson, skolsköterska
0300-83 56 05
alexandra.larsson@kungsbacka.se

Linda Skåntorp, skolkurator
0300-83 55 62
linda.skantorp@kungsbacka.se

Jessica Sandeen, speciallärare
jessica.sandeen@kungsbacka.se

Maria Larsson, skolpsykolog
0300-83 57 42
maria.larsson@kungsbacka.se

Gemensam information om Elevhälsa

Fritidshem

Ramnö

Klubben åk 3-6
0300-83 56 07

Brokö

MusslanF, Kräftan F, Musslan1
0300-83 56 09

Hällesö

Kräftan1, Kräftan2, Musslan2
0300-83 56 11

Skolkök

Om en elev har specialkost och inte kommer till skolan behöver du avbeställa specialmåltiden. Det gör du genom att ringa skolköket innan 8.30.

På Fjordskolan har vi tre olika hus som alla har ett varsitt skolkök. För att avbeställa specialmåltiden ringer du till det skolkök som eleven tillhör.

Telefonnummer

Brokö
0300-83 56 08

Fjordskär
0300-83 56 10

Hällesö
0300-83 56 12

Frånvaroanmälan eller ansökan om ledighet

När eleven är sjuk eller av annan anledning inte kan komma till skolan eller fritidshemmet så ska det anmälas i Vklass med så god framförhållning som möjligt.

Även ansökan om ledighet görs via Vklass.

Lämna synpunkter eller klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet vill vi att du framför dessa till oss. Det bästa är att alltid börja med att prata med personalen eller rektor men du kan också kontakta någon annan på förvaltningen om du tycker att det behövs.

Synpunkter och klagomål om förskola och skola.