Säröskolans ljusbruna byggnad. På byggnaden står det Särö skola. Framför byggnaden springer tre elever. I bakgrunden skymtar en skolgård med fotbollsplan.

Särö skola ligger centralt i Särö centrum med närhet till fina strövområden i skogen och vid havet.

Fakta om skolan

Skolan har drygt 600 elever från förskoleklass till årskurs 9.

På Särö skola har vi nytänkande, professionell och engagerad personal som tillsammans med eleverna arbetar mot ett gemensamt mål och en vision. Våra ledord är samverkan, kunskap, omtanke, lärande och ansvar. Utifrån dem anpassar vi miljön och skapar de bästa förutsättningarna för eleverna att ta till sig kunskap och känna lust att lära.

Med naturen runt knuten har vi bra förutsättningar för aktiviteter i skog och mark. Varje september har vi exempelvis Höstlunken i Sandsjöbacka som är ett populärt inslag hos våra elever. På vårterminen arrangerar vi Vårjoggen och Rynkebyloppet, två motionslopp där vi kombinerar rörelse och glädje samtidigt som vi stöttar Cancerfonden. Andra höjdpunkter under året som våra elever uppskattar är sexornas nobelfest, niornas luciatåg, vår rocka sockorna-dag och våra biblioteksveckor.

Vi har ett värdegrundsarbete som pågår varje dag, varje timme och varje minut. Det förebyggande arbetet sker genom vår likabehandlingsgrupp, vår fadderverksamhet, elevrådet och elevhälsan.

Genom lyhördhet och ömsesidig respekt skapar vi, tillsammans med eleverna, det bästa kunskapsklimatet för framtiden.

Välkommen till oss på Särö skola!

Vår fritidsverksamhet

Fritidsverksamhet är ett komplement till skoldagen där eleverna har möjlighet att fritt välja bland aktiviteter, vidareutveckla sina sociala relationer och få tid till vila och återhämtning.

Vi som arbetar här tycker det är viktigt att förena omsorg och lärande. Vi ska stötta eleverna att fungera socialt och bli självständiga, respektera olika åsikter och träna på att kompromissa. På Särö skola har den fria leken stort utrymme, men vi uppmuntrar också styrda aktiviteter som fritidsgympa, samarbetslekar och temaarbeten. Vi har exempelvis bakdagar, skogsaktiviteter och spännande äventyrsprojekt som alltid återkommer.

För oss är det självklart att forma verksamheten efter barngruppens behov och förutsättningar. Elevinflytandet genomsyrar aktiviteterna genom samtal, fritidsråd och enkäter där eleverna får göra sina röster hörda och kan på så sätt påverka innehållet på fritids.

Fritidshemmet har en viktig roll i våra elevers lärande, eftersom de lär sig olika saker i olika sammanhang under hela dagen.

Börja i skolan hos oss

När ditt barn ska börja i förskoleklass hos oss så bjuder vi in alla vårdnadshavare till ett informationsmöte där vi berättar om vår verksamhet och svarar på frågor.

För oss är det viktigt att alla elever som börjar hos oss känner sig trygga och välkomna. Eleverna är välkomna på besök där blivande mentor visar runt i lokalerna och informerar om lektionsupplägg, rutiner, traditioner och värdegrundsarbete. I den mottagande klassen utses faddrar som hjälper till lite extra och skapar trygghet under den först tiden.

Särö skolas bibliotek

Vi arbetar aktivt för att väcka och bibehålla läslusten hos våra elever och i vårt biblioteket finns ett stort utbud av barn- och ungdomslitteratur. Eleverna får önska in böcker genom enkäter och vår bibliotekarie uppdaterar kontinuerligt utbudet efter deras önskemål.

Vårt bibliotek är en samlingspunkt och en inspirationskälla. Vi arbetar aktivt med bokcirklar, bokprat och källkritik. Vi organiserar författarbesök och uppmärksammar olika teman.

Under vårterminen arrangerar vi biblioteksveckor med boktips, poängpromenader, högläsning, utställning och mysigt häng på biblioteket.

Ta del av elev- och enkät resultat

Via Skolverkets hemsida hittar du statistik när det gäller elevers betygsresultat och andra uppgifter om skolan. I Skolinspektionens Skolenkät samlas synpunkter från elever, föräldrar och pedagogisk personal. Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 8 och år 2 på gymnasiet samt vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan svarar på enkäten.

Sök statistik om en skola (Skolverket). Länk till annan webbplats.

Sök statistik från Skolenkäten (Skolinspektionen). Länk till annan webbplats.

Jämför Särö skola med andra skolor (Skolverket) Länk till annan webbplats.

Besöksadress

Västra Särövägen 25, Särö