Kollaskolans byggnad. Framför byggnaden springer flera elever på led.

Kollaskolan ligger i centrala Kungsbacka med närhet till både stadsaktiviteter och gröna områden såsom Kungsbackaskogen och Tingbergsvallen.

Fakta om skolan

På Kollaskolan finns elever som går i grundskolans förskoleklass till årskurs 9 och elever som går i den anpassande grundskolans årskurs 1 till 9. Totalt cirka 760 elever

Kollaskolan har två skolbyggnader. I den ena byggnaden går elever från förskoleklass till årskurs 4 och anpassad grundskola årskurs 1-6. I den andra byggnaden finns årskurs 5 till 9 samt anpassad grundskolas äldre elever, årskurs 7-9.

Vi har två idrottshallar, en fullstor och en mindre. Det finns flera skolgårdar som inbjuder till lek och rörelse för elever i olika åldrar under skoldagen och när eleverna är på fritids.

Hela skolan är sedan länge engagerad i ett projektet som kallas Välmående ger resultat (förkortat VGR). Syftet med VGR är att belysa hur tätt sammankopplat välmående och trygghet är med kunskapsinhämtning. VGRs drivs av våra förstelärare och både personal och elever tar del av aktiviteter kopplade till projektet under läsåret.

Basketprofil

Kollaskolan erbjuder basketprofil från och med årskurs 7. Inför start i årskurs 7 söker man till profilklass vid sidan om ordinarie val av skola. Elever som väljer basketprofilen läser enligt en utökad studieplan, vilket innebär 150 minuter mer tid i skolan än andra elever.

Blankett för att ansöka om basketprofil. Länk till annan webbplats.

Regnbåge över skolbyggnaden

Aktivt föräldraförening

Kollaskolans föräldraförening är en ideell förening som arbetar för att stärka Kollaskolans möjligheter att erbjuda bästa möjliga arbetsmiljö för både elever och lärare. Vi strävar efter att möjliggöra en kreativ, utvecklande och inkluderande skolgång för alla.

Varje år anordnar Kollaskolans föräldraförening den populära temakvällen Kollakvällen. Dessutom anordnas Kollaskolans barnmarknad en gång per termin. Eventen anordnas för att samla in medel till skola och fritidsverksamhet. Pengarna som samlas in går till utrustning, skolutflykter och annat som lärare och fritidspersonal har behov av och som ger ett mervärde till barnens skolgång.

Kollaskolans föräldraförening på Facebook Länk till annan webbplats.

Vår fritidsverksamhet

På Kollaskolan finns det flera avdelningar för fritidsverksamhet.

  • För eleverna i förskoleklass till årskurs 2 finns avdelningarna Skärgården, Ängen och Stranden
  • För eleverna i årskurs 3 finns avdelningen Skogen.
  • För elever i årskurs 4 till 6 finns det gemensamma fritidshemmet Toppen.
  • Anpassade grundskolans elever har sina fritidsavdelningar i de egna hemvisterna.

Börja skolan hos oss

Vi har två förskoleklasser på Kollaskolan. Varje förskoleklass består av två förskollärare.

Vi erbjuder årligen Öppet hus för de vårdnadshavare som ansökt om en plats för sitt barn hos oss. Vid Öppet hus får du som är vårdnadshavare praktisk information och träffa några av pedagogerna. Öppet hus är också ett bra tillfälle att ställa dina frågor om vår verksamhet.

Bibliotek

Kollaskolan har två bibliotek som ligger i respektive skolbyggnad. I våra bibliotek finns ett brett utbud av böcker på många olika språk. Våra elever går regelbundet till biblioteken efter ett fast schema och vi har även pedagoger som hjälper till.

Ta del av elev- och enkät resultat

Via Skolverkets hemsida hittar du statistik när det gäller elevers betygsresultat och andra uppgifter om skolan. I Skolinspektionens Skolenkät samlas synpunkter från elever, föräldrar och pedagogisk personal. Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 8 och år 2 på gymnasiet samt vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan svarar på enkäten.

Sök statistik om en skola (Skolverket). Länk till annan webbplats.

Sök statistik från Skolenkäten (Skolinspektionen). Länk till annan webbplats.

Jämför Kollaskolan med andra skolor (Skolverket) Länk till annan webbplats.

Besöksadress

Askvägen 45, Kungsbacka