Kollaskolans byggnad. Framför byggnaden springer flera elever på led.

Kollaskolan ligger i centrala Kungsbacka med närhet till både stadsaktiviteter och gröna områden såsom Kungsbackaskogen och Tingbergsvallen.

Fakta om skolan

På Kollaskolan finns totalt 764 elever fördelade i grundskolans förskoleklass till årskurs 9 och grundsärskolans årskurs 1 till 9.

Kollaskolan har två skolbyggnader. I den ena byggnaden går elever från förskoleklass till årskurs och grundsärskolan årskurs 1 till 6. I den andra byggnaden finns årskurs 6 till 9 samt grundsärskolans äldre elever, årskurs 7 till 9.

Vi har även två idrottshallar, en fullstor och en mindre. Det finns flera skolgårdar som inbjuder till lek och rörelse för elever i olika åldrar under skoldagen och när eleverna är på fritids.

Hela skolan är sedan länge engagerad i ett projektet som kallas Välmående ger resultat (förkortat VGR). Syftet med VGR är att belysa hur tätt sammankopplat välmående och trygghet är med kunskapsinhämtning. VGRs drivs av våra förstelärare och både personal och elever tar del av aktiviteter kopplade till projektet under läsåret.

Basketprofil

Kollaskolan erbjuder basketprofil från och med årskurs 7. Inför start i årskurs 7 söker man till profilklass vid sidan om ordinarie val av skola. Elever som väljer basketprofilen läser enligt en utökad studieplan, vilket innebär 150 minuter mer tid i skolan än andra elever.

Blankett för att ansöka om basketprofil finns i anslutning till e-tjänsten för val av skola.

Regnbåge över skolbyggnaden

Aktivt föräldraråd

På Kollaskolan har vi ett nära samarbete med vårt aktiva föräldraråd. De arrangerar bland annat Kollakvällen och Kolla barnmarknad som är två mycket populära inslag under året. Är du intresserad av föräldrarådet kan du läsa mer på deras egna sida.

Kollarådets föräldraråd Länk till annan webbplats.

Vår fritidsverksamhet

På Kollaskolan finns det flera avdelningar för fritidsverksamhet.

  • För i förskoleklass till årskurs 2 finns avdelningarna Skärgården, Ängen och Stranden
  • För eleverna i årskurs 3 finns avdelningen Skogen.

Nytt för läsåret 2021 till 2022 är Kullens utefritidshem där elever i årskurs 1 till 2 har möjlighet att få sin fritidsvistelse utomhus i skog och mark. Om du har anmält behov av fritids för ditt barn och Kullens utefritidshem låter intressant behöver du prata anmäla det till skolan, prata med mentor eller rektor.

  • För elever i årskurs 4 till 6 finns det gemensamma fritidshemmet Toppen.

Elever som går på Toppen kan välja futsal som aktivitet. Futsal är en typ av innefotboll och det har blivit mycket populärt att delta på detta under några eftermiddagar i veckan.

  • Grundsärskolan har sina fritidsavdelningar i de egna hemvisterna.

Börja skolan hos oss

Vi har tre förskoleklasser på Kollaskolan. Varje förskoleklass består av två förskollärare samt en klassresurs.

Vi erbjuder årligen Öppet hus för de vårdnadshavare som ansökt om en plats för sitt barn hos oss. Vid Öppet hus får du som är vårdnadshavare praktisk information och träffa några av pedagogerna. Öppet hus är också ett bra tillfälle att ställa dina frågor om vår verksamhet.

Bibliotek

Kollaskolan har två bibliotek som ligger i respektive skolbyggnad. I våra bibliotek finns ett brett utbud av böcker på många olika språk. Våra elever går regelbundet till biblioteken efter ett fast schema och vi har även pedagoger som hjälper till.

Ta del av elev- och enkät resultat

Via Skolverkets hemsida hittar du statistik när det gäller elevers betygsresultat och andra uppgifter om skolan. I Skolinspektionens Skolenkät samlas synpunkter från elever, föräldrar och pedagogisk personal. Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 8 och år 2 på gymnasiet samt vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan svarar på enkäten.

Sök statistik om en skola (Skolverket). Länk till annan webbplats.

Sök statistik från Skolenkäten (Skolinspektionen). Länk till annan webbplats.

Jämför Kollaskolan med andra skolor (Skolverket) Länk till annan webbplats.

Besöksadress

Askvägen 45, Kungsbacka