Varlaskolan byggnad. På byggnaden står det Varlaskolan. Framför byggnaden syns fem elever gå mot entrén.

Varlaskolan är en modern skola i centrala Kungsbacka, 10 minuters gångväg från Kungsbacka station.

Fakta om skolan

På skolan går 670 elever i årskurs 7 till 9. Årskurserna är uppdelade i tre enheter; Varlaskolan Nord, Syd och Sydväst.

På Varlaskolan är elever och personal indelade i fyra arbetslag. Här på Varlaskolan arbetar vi med hemkorridorer, där elever har huvuddelen av sina lektioner vilket ger trygghet och kontinuitet för både elever och vuxna.

Vårt elevcafé ligger mitt i skolan och på rasterna är det en naturlig knutpunkt för både elever och vuxna.

Skolans storlek och organisation ger goda förutsättningar för skolutveckling och kontinuitet i undervisningen. Vi har en mycket hög andel behöriga lärare vilket är en kvalitetssäkring för elevernas utbildning.

Varlaskolans läge innebär möjligheter till att använda såväl staden som grönområdet Kungsbackaskogen och idrottsplatsen Tingbergsvallen för aktiviteter och lärande.

Profilklasser

Varlaskolan erbjuder fotbolls- musik- och bildprofiler. Inför start i årskurs 7 söker man till profilklass vid sidan av ordinarie val av skola. Elever som går i en profilklass läser enligt en utökad studieplan vilket innebär 120 minuter mer tid i skolan än andra elever.

Ansöka till Varlaskolans profilklasser

Börja skolan hos oss

På Varlaskolan tar vi emot elever i årskurs 7 från flera skolor i Kungsbacka. Därför kommer du som ny elev hos oss att få förutsättningar för många nya kompisar och nya sociala kontakter. Genom vårt aktiva arbete runt vårt elevcafé, där både elever och vuxna samlas på rasterna vill vi skapa trygghet för våra elever.

Ta del av elev- och enkät resultat

Via Skolverkets hemsida hittar du statistik när det gäller elevers betygsresultat och andra uppgifter om skolan. I Skolinspektionens Skolenkät samlas synpunkter från elever, föräldrar och pedagogisk personal. Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 8 och år 2 på gymnasiet samt vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan svarar på enkäten.

Sök statistik om en skola (Skolverket). Länk till annan webbplats.

Sök statistik från Skolenkäten (Skolinspektionen). Länk till annan webbplats.

Jämför Varlaskolan med andra skolor (Skolverket) Länk till annan webbplats.

Besöksadress

Kungsgatan 10, Kungsbacka