Varlaskolans profilklasser

Varlaskolan har möjlighet att erbjuda elever att från årskurs 7 ansöka till någon av skolans fyra profiler. Profilerna som finns är Fotboll, Musik, Musikproduktion och Bild.

När du som elev går profilklass läser du utökad studieplan, det innebär att du har 120 minuter mer tid i skolan än andra elever. Denna tid är riktad till profilen.

Du söker till profilklass inför start i årskurs 7 vid sidan av ordinarie Val av skola.

Vi har haft profiler i många år och utvecklar dem tillsammans med elever och lärare. Varje höst har vi informationsmöten om skolan och våra profiler dit alla är välkomna.

Så går ansökan till

Om du är intresserad av att söka till någon av våra profilklasser ska du göra din ansökan på hösten inför nästa läsår. Alla profiler har begränsat antal platser vilket innebär att vi behöver göra ett urval. Urvalet görs genom ett antagningsprov som du blir kallad till efter att din ansökan kommit in.

Vi lägger ut tider och datum för ansökan och antagningsprov inför kommande läsår på vår hemsida. Elever som blir kallade till antagningsprov får detaljerad information om hur det går till. Informationen skickas till vårdnadshavares mejladress.

Blankett och personligt brev

Du gör din ansökan på vår blankett och bifogar ett personligt brev. Observera att ansökan måste skrivas under av bägge vårdnadshavarna. I ditt personliga brev ska du berätta kort om vem du är och varför du vill gå i profilklass. Om du söker flera profiler ska du skriva ett personligt brev per profil.

Fotboll

Elever som går i fotbollsprofil har

 • två pass om 90 minuter vardera med fotbollsinriktad idrott per vecka samt
 • två pass om 60 minuter “Idrott och hälsa”.

Fotbollen i grundskolan har en egen kursplan där vi på de fotbollsinriktade idrottspassen ska sträva efter att

 • ta tillvara fotbollsintresset hos flickor och pojkar samt att utveckla elevens färdigheter och kunskaper i fotboll
 • elevernas engagemang i fotbollen ska ha positiv inverkan på hela skolarbetet som naturligtvis ska komma i första hand
 • lära eleven att ta ansvar för både sina studier och sin egen träning
 • verka för Fair play i hela skolan.

Musik

I musikprofilen spelar vi pop- och rockmusik, samt övar på att sjunga, både enskilt och i kör. Varlaskolans musiksalar är välutrustade med instrument och inspelningsmöjligheter med mera.

De som går i musikprofil har

 • 60 minuter ordinarie musik samt
 • 2 extra 60-minuters profillektioner per vecka.

Inom profilen arbetar vi med en djupare musikalisk förståelse och våra huvudsakliga inriktningar är

 • Pop- & rockverkstad; vi spelar i band med fokus på popen- och rockens musik
 • Körsång; vi övar sångteknik och att sjunga tillsammans i stämmor
 • Musiklära & gehör; vi övar på det samtidigt som vi spelar
 • Musikteknik; du lär dig till exempel hur ett mixerbord fungerar
 • Konserter; att framträda och ha konserter är en viktig del i utbildningen

Musikproduktion

Under läsåret 2021-2022 prövar Varlaskolan en ny profil, Musikproduktion, där eleverna ska få utbildning i att skapa musik digitalt, spela in akustiskt med mera. Musikämnet har från hösten 2022 helt nybyggda lokaler med en separat digital studio. Exempel på innehåll i profilen:

 • Inspelning via midi i digital plattform
 • Inspelning av akustiska instrument
 • Mixerbord
 • Rytmlära, ackordslära
 • Låtuppbyggnad
 • Musikgenres

Bild

De som går i bildprofil läser

 • 60 minuter ordinarie bild samt
 • 2 extra 60-minuters profillektioner per vecka.

Inom bildprofilen arbetar vi med ett friare konstuttryck och specialiserad bildinriktning. Du som går bildprofilen kan få arbeta med

 • Måleritekniker; du lär dig akryl, olja, akvarell, mixmedia och självklart tecknandet
 • Digitalt skapande; olika film- och fotoredigeringsprogram i dator och studioarbete
 • Bildanalyser; att förstå bildens betydelse
 • Lera; skulptur, dreja, glasering och bränning
 • Workshop och studiebesök; vi besöker olika konstutövare och deras ateljéer och har workshop
 • Utställningar med inbjudna in besökare