Här hittar du kontaktuppgifter till skolledning, administration, elevhälsa och studie- och yrkesvägledning. Som elev kontaktar du din lärare enklast via Vklass.

Kontaktuppgifter

Rektor Norra samt Syd

Camilla Jörgensen
0300-83 36 53
camilla.jorgensen@kungsbacka.se

Rektor Sydväst

Tobias Eklund
0300-83 55 07
tobias.eklund@kungsbacka.se

Skoladministratör

Linda Elggren
0300-83 42 92
linda.elggren@kungsbacka.se

Studie- och yrkesvägledare

Jeanette Strand
0300-83 88 07
jeannette.strand@kungsbacka.se

Kajsa Christiansson
0300-83 87 99
kajsa.christiansson@kungsbacka.se

Skolans besöksadress och e-post

Kungsgatan 10 Kungsbacka
varlaskolan@kungsbacka.se

Postadress

Kungsbacka kommun
Varlaskolan
434 81 Kungsbacka

Kontakter inom Elevhälsa

Alla som arbetar i våra skolor har ett ansvar för att eleverna ska må bra men på skolorna finns det också särskilda elevhälsoteam som leds av skolans rektor. Här ser du kontaktuppgifter till övriga kompetenser i teamet.

Susanna Jorland, skolsköterska
0300-83 36 55
susanna.jorland@kungsbacka.se

Sofia Kareliusson, skolkurator
0300-83 36 56
sofia.kareliusson@kungsbacka.se

Anna Narevik, skolpsykolog
0300-83 36 46
anna.narevik@kungsbacka.se

Anna Apelberg, speciallärare
0300-83 36 88
anna.apelberg@kungsbacka.se

Agneta Kling Hult, specialpedagog
0300-83 36 89
agneta.kling-hult@kungsbacka.se

Annica Lindén, specialpedagog
0300-83 36 90
annica.linden@kungsbacka.se

Malena Winsnes, specialpedagog
0300-83 36 71
malena.winsnes@kungsbacka.se

Ulla Olsson, specialpedagog
0300-83 36 90
ulla.olsson@kungsbacka.se

Gemensam information om Elevhälsa

Skolkök

Om en elev har specialkost och inte kommer till skolan behöver du avbeställa specialmåltiden. Det gör du genom att ringa skolköket innan 8.30.

Telefonnummer

0300-83 44 10

Frånvaroanmälan eller ansökan om ledighet

När eleven är sjuk eller av annan anledning inte kan komma till skolan eller fritidshemmet så ska det anmälas i Vklass med så god framförhållning som möjligt.

Även ansökan om ledighet görs via Vklass.

Lämna synpunkter eller klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet vill vi att du framför dessa till oss. Det bästa är att alltid börja med att prata med personalen eller rektor men du kan också kontakta någon annan på förvaltningen om du tycker att det behövs.

Synpunkter och klagomål om förskola och skola.