Byggnad och omgivning Hålabäckskolan.

Hålabäcksskolan ligger i centrala Kungsbacka med närhet till både stadsaktiviteter och gröna områden.

Fakta om skolan

På Hålabäcksskolan i Kungsbacka finns cirka 330 elever från årskurs 4 till 9.

Fokus på trygghet och att vara den du är

Hålabäcksskolan har lärmiljöer anpassade efter dagens behov för god undervisning! Skolan är byggd med utgångspunkt för att skapa trygghet där varje årskurs har sin del och där har också mentorerna har sina arbetsplatser nära sina klasser. Vi brukar uttrycka det som att "varje årskurs utgör en liten skola i den stora skolan."

Vårt läge innebär att det är enkelt att ta oss till aktiviteter utanför skolans område till exempel till Kungsbackaskogen, Inlag och Tingbergsvallen.

Eleverna på Hålabäcksskolan kommer från alla kommunens delar vilket ger en blandad och dynamisk elevgrupp. Våra elever får möjligheten att tidigt i livet få möta människor med olika bakgrunder. På skolan råder en lugn och trygg miljö där du tillåts vara den du är.

En mycket hög andel av vår personal har lärarlegitimation och behörighet i de ämnen de undervisar i. Det innebär de bästa förutsättningarna för god måluppfyllelse. På plats på skolan finns ett resursstarkt elevhälsoteam. Tillsammans skapar lärare, rektorer och elevhälsan möjligheter för varje elev att utvecklas så långs som möjligt.

Vi kombinerar beprövad undervisningsmetodik med digitaliseringens goda möjligheter. För oss är den fysiska ämnesboken, pennan och det digitala verktyget självklara inslag för att våra elever ska nå upp till sina mål. Vår undervisning är lärarledd med utrymme för det goda samtalet. Vi ger även eleverna tillfälle att lära av varandra.

I vårt elevråd möts rektor, skolsköterska och klassrepresentanter för att diskutera olika skolrelaterade frågor.

Elever om Hålabäcksskolan

Så här säger några elever om vår skola:

Trevliga lärare som är duktiga

Det finns alltid något att göra på rasterna. Vara i kaféet, spela biljard eller pingis. Spela handboll eller basket ute.

Det här en lagom stor skola. Man känner igen alla, elever och lärare

Samarbete med vårdnadshavare

För oss är det viktigt att du som vårdnadshavare är så delaktig som du vill och kan vara. När vi ser behov av att mötas så för vi gärna samtal med dig som vårdnadshavare. Ett nära samarbete där ditt barn är vårt gemensamma fokus leder till framgång.

Vi har ett instagramkonto där vi delar med oss av det som händer på skolan

Hålabäcksskolans instagram Länk till annan webbplats.

Hålabäcksskolans skolgård.

Vår fritidsverksamhet

Vår fritidshemsverksamhet har vi sedan hösten 2023 på Gullregnskolan.

På fritidsklubben går elever i årskurs 3-6. De startar på morgonfritids, går till Hålabäcksskolan vid skolstart och återvänder när skoldagen är slut. Pedagogerna på Fritidsklubben är med under skoldagen på Hålabäcksskolan.

Aktuella telefonnummer till Gullregnskolans fritidshem.

Börja skolan hos oss

På Hålabäcksskolan börjar vi alltid med ett besök då pedagoger och rektorer är med. Vi visar er lokalerna och berättar mer om de tankar och mål vi arbetar efter här. Funderar du på att börja hos oss är du alltid välkomna att ta kontakt. För de elever som kommer hit till starten av årskurs 4 har vi en gemensam besöksdag, då de får träffa pedagoger och bekanta sig med de olika miljöerna.

Hålabäcksskolan bibliotek

På skolan har vi ett bemannat bibliotek där alla kan låna böcker för att stimulera till läsning, nya kunskaper och upplevelser. Ett nära samarbete finns mellan pedagoger och skolbibliotekarie för att utnyttja bibliotekets resurser i undervisningen. Titlar och utbud uppdateras fortlöpande utifrån önskemål från elever, aktuella händelser och projekt.

Ta del av elev- och enkät resultat

Via Skolverkets hemsida hittar du statistik när det gäller elevers betygsresultat och andra uppgifter om skolan. I Skolinspektionens Skolenkät samlas synpunkter från elever, föräldrar och pedagogisk personal. Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 8 och år 2 på gymnasiet samt vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan svarar på enkäten.

Sök statistik om en skola (Skolverket). Länk till annan webbplats.

Sök statistik från Skolenkäten (Skolinspektionen). Länk till annan webbplats.

Jämför Hålabäcksskolan med andra skolor (Skolverket). Länk till annan webbplats.

Besöksadress

Blomstergatan 6, Kungsbacka