Smedingeskolans byggnad i ljusbrunt tegel. På byggnaden står det Smedingeskolan. Flera elever syns gå mot skolans entré.

Smedingeskolan ligger naturskönt i Fjärås, i den sydöstra delen av Kungsbacka kommun. Intill har vi friluftsområde, friluftsanläggning och ett kommunbibliotek.

Fakta om skolan

Smedingeskolan är en 6 till 9 skola uppdelad på två enheter, Norr och Söder.
På skolan finns cirka 400 elever.

Skolans arbetssätt präglas av kollegialt lärande, öppenhet och ett klimat där elever och relationer sätts i fokus. Pedagogerna och två rektorer driver tillsammans arbetet för en likvärdig utbildning. Vårt mål är att eleverna upplever att de lyckas i skolan och är trygga med sina lärandestrategier. Vi arbetar ständigt med att utifrån vetenskaplig grund tillsammans utveckla undervisningens kvalitet. Områden som är viktiga i arbetet är: värdegrunden, ledarskapet, språkutvecklande förhållningssätt, kompensatoriskt uppdrag och matematik.

Som ett stöd för lärare och elever att nå utbildningens mål finns trygghetspedagog samt fem förstelärare med olika inriktningar. Ett elevhälsoteam bestående av specialpedagog, kurator, psykolog, motivationspedagog är kopplat till skolan.

Hos oss har alla elever dator och i undervisningen är det en självklarhet att använda digitala verktyg för att anpassa undervisningen och göra den tillgänglig för alla.

En tradition som finns på skolan är att vi varje höst genomför en egen nobelfest! Under höstterminen förbereder sig eleverna, främst årskurs 8 och 9, för detta. Det innebär olika aktiviteter och uppdrag kopplade till flera av skolans ämnen.
Årskurs 6 satsar på läsprojekt i samarbete med kommunbiblioteket, här är ett fokus att alla elever ska utmanas utifrån den nivå de befinner sig på.

Börja skolan hos oss

När du börjar i årskurs 6, har du troligtvis redan besökt skolan på vårt Öppet Hus i november och träffat dina nya klasskompisar och mentorer i juni.

Under vårterminen har även språklärarna besökt din skola för att prata om hur det är att studera ett modernt språk. Du har även haft möjlighet att ställa frågor till delar av elevrådet om hur det är att gå på skolan. På så sätt hoppas vi att du ska känna dig välkommen och förberedd. Du är alltid välkommen att kontakta oss för ett besök.

Startar du hos oss vid en annan tidpunkt blir du kontaktad av skolan efter att du har ansökt om skolplats. Då får du information hur det går till för just dig.

Smedingeskolans bibliotek

Fjärås kommunbibliotek finns i samma byggnad som skolan. Våra skolbibliotekarier är en del av den pedagogiska verksamheten, här finns särskild kompetens inom läsning och medie- och informationskunnighet. I samarbete med våra ämneslärare bidrar det till elevernas måluppfyllelse.

Ta del av elev- och enkät resultat

Via Skolverkets hemsida hittar du statistik när det gäller elevers betygsresultat och andra uppgifter om skolan. I Skolinspektionens Skolenkät samlas synpunkter från elever, föräldrar och pedagogisk personal. Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 8 och år 2 på gymnasiet samt vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan svarar på enkäten.

Sök statistik om en skola (Skolverket). Länk till annan webbplats.

Sök statistik från Skolenkäten (Skolinspektionen). Länk till annan webbplats.

Jämför Smedingeskolan med andra skolor (Skolverket) Länk till annan webbplats.

Besöksadress

Klövervägen 3, Fjärås