Kontakta Smedingeskolan

Här hittar du kontaktuppgifter till skolledning, administration, elevhälsa och studie- och yrkesvägledning. Som elev kontaktar du din lärare enklast via Vklass.

Kontaktuppgifter

Rektor för Norr, årskurs 7 och 8

Katrin Andersson
0300- 83 53 06
katrin.andersson@kungsbacka.se

Rektor för Söder, årskurs 6 och 9

Jenny Rappe
0300-83 53 05
jenny.rappe@kungsbacka.se

Skoladministratör

Kajsa Åkerlund
0300-83 53 00
kajsa.akerlund@kungsbacka.se

Studie- och yrkesvägledare

Caroline Engström
0300-83 87 97
caroline.engstrom@kungsbacka.se

Vaktmästare

Ellinor Ekholm
0300-83 79 69
ellinor.ekholm@kungsbacka.se

IT-tekniker

Per Andersson
0300-83 75 10
per.andersson@kungsbacka.se

IKT-pedagog

Jacob Hagy
jacob.hagy@kungsbacka.se

Skolans besöksadress och e-post

Klövervägen 3, Fjärås
smedingeskolan@kungsbacka.se

Postadress

Kungsbacka kommun
Smedingeskolan
434 81 Kungsbacka

Kontakter inom Elevhälsa

Alla som arbetar i våra skolor har ett ansvar för att eleverna ska må bra men på skolorna finns det också särskilda elevhälsoteam som leds av skolans rektor. Här ser du kontaktuppgifter till övriga kompetenser i teamet.

Tom Norström, skolkurator
0300-83 53 07
tom.norstrom@kungsbacka.se

Malin Lundin, skolpsykolog
0300-83 53 25
malin.e.lundin@kungsbacka.se

Jenny Jonsson, skolsköterska
0300-83 53 08
jenny.jonsson@kungsbacka.se

Mari Mirò, specialpedagog
0300-83 53 09
mari.miro@kungsbacka.se

Elin Tropp, specialpedagog
elin.tropp@kungsbacka.se
0300-83 48 02

Gemensam information om Elevhälsa

Skolkök

Om en elev har specialkost och inte kommer till skolan behöver du avbeställa specialmåltiden. Det gör du genom att ringa skolköket innan 8.30.

Telefonnummer

0300-83 53 15

Smedingeskolans arbetsrum

Arbetsrum blå, årskurs 6
0300- 83 75 06

Arbetsrum grön, klasser 7C, 7D, 8C, 8D, 9C och 9C
0300- 83 75 12

Arbetsrum röd, klasser 7A, 7B, 8A, 8B, 9A och 9B
0300- 83 75 21

Frånvaroanmälan eller ansökan om ledighet

När eleven är sjuk eller av annan anledning inte kan komma till skolan eller fritidshemmet så ska det anmälas i Vklass med så god framförhållning som möjligt.

Även ansökan om ledighet görs via Vklass.

Lämna synpunkter eller klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet vill vi att du framför dessa till oss. Det bästa är att alltid börja med att prata med personalen eller rektor men du kan också kontakta någon annan på förvaltningen om du tycker att det behövs.

Synpunkter och klagomål om förskola och skola.