Här hittar du kontaktuppgifter till skolledning, administration, elevhälsa och studie- och yrkesvägledning. Som elev kontaktar du din lärare enklast via Vklass.

Kontaktuppgifter

Rektor

Linda Almqvist, rektor årskurs F till 3, spår Gul
0300-83 54 76
linda.almqvist@kungsbacka.se

Sandra Sandklef, rektor årskurs F till 3, spår Blå
0300-83 44 61
sandra.sandklef@kungsbacka.se

Malin Johansson, rektor årskurs 4 till 6
0300- 83 53 02
malin.e.johansson@kungsbacka.se

Lotta Dahlpil, rektor årskurs 7 till 9
0300- 83 46 29
lotta.dahlpil@kungsbacka.se

Helena Persson, rektor anpassad grundskola, årskurs 1 till 6
0300- 83 77 21
helena.m.persson@kungsbacka.se

Kajsa Envall, rektor anpassad grundskola, årskurs 7 till 9
0300-83 77 16
kajsa.envall@kungsbacka.se

Skoladministratör

Evalotta Moberg, årskurs F till 6
0300-83 44 68
evalotta.moberg@kungsbacka.se

Märta Andersson, årskurs 7 till 9
0300-83 77 37
marta.andersson5@kungsbacka.se

Studie- och yrkesvägledare, anpassad grundskola 7-9

Evelyn Orest
0300-83 43 30
evelyn.orest@kungsbacka.se

Studie- och yrkesvägledare, grundskola 7-9

Åsa Sveandersson
0300-83 88 28
asa.sveandersson@kungsbacka.se

Skolans besöksadress och e-post

Askvägen 45, Kungsbacka
kollaskolan@kungsbacka.se

Postadress

Kungsbacka kommun
Kollaskolan
434 81 Kungsbacka

Kontakter inom Elevhälsa

Alla som arbetar i våra skolor har ett ansvar för att eleverna ska må bra men på skolorna finns det också särskilda elevhälsoteam som leds av skolans rektor.Här ser du kontaktuppgifter till övriga kompetenser i teamet.

Catarina Reimertz, skolsköterska årskurs F till 6 
0300-83 44 66
catarina.reimertz@kungsbacka.se

Katrin Berg, skolsköterska årskurs 7 till 9 och anpassad grundskola 1 till 9
0300-83 77 19
katrin.berg@kungsbacka.se

Alexandra Wirje, skolpsykolog
0300-83 77 30
alexandra.wirje@kungsbacka.se

Ulla-Stina Berndtsson, skolkurator årskurs F till 3
0300-83 77 25
ulla-stina.berndtsson@kungsbacka.se

Karin Falkenström Veizades, Skolkurator grundskola 4-6
karin.falkenstrom-veizades@kungsbacka.se
0300-83 77 24

Shadi Shafiee Nkuutu, skolkurator årskurs 7-9
shadi.shafiee.nkuutu@kungsbacka.se
0300 83 77 29

Lotta Edenhammar, logoped årskurs F till 6 
0300-83 75 11
lotta.edenhammar@kungsbacka.se

Linda Lanebäck, logoped anpassad grundskola årskurs 1 till 9
0300-83 36 57
linda.laneback@kungsbacka.se

Barbara Forsström, specialpedagog årskurs F till 3
barbara.forsstrom@kungsbacka.se

Ulrica Egerdal, specialpedagog årskurs 7 till 9
ulrica.egerdal@kungsbacka.se

Ylva Croona, speciallärare årskurs F till 3
ylva.croona@kungsbacka.se

Carolina Bruhn, speciallärare årskurs 4 till 6
carolina.bruhn@kungsbacka.se

Gemensam information om Elevhälsa

Fritidshem

Skolkök

Om en elev har specialkost och inte kommer till skolan behöver du avbeställa specialmåltiden. Det gör du genom att ringa skolköket innan 8.30.

Telefonnummer

0300-83 45 81

Frånvaroanmälan eller ansökan om ledighet

När eleven är sjuk eller av annan anledning inte kan komma till skolan eller fritidshemmet så ska det anmälas i Vklass med så god framförhållning som möjligt.

Även ansökan om ledighet görs via Vklass.

Lämna synpunkter eller klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet vill vi att du framför dessa till oss. Det bästa är att alltid börja med att prata med personalen eller rektor men du kan också kontakta någon annan på förvaltningen om du tycker att det behövs.

Synpunkter och klagomål om förskola och skola.