Kontakta Särö skola

Här hittar du kontaktuppgifter till skolledning, administration, elevhälsa och studie- och yrkesvägledning. Som elev kontaktar du din lärare enklast via Vklass.

Behöver du komma i kontakt med ansvarig rektor, förskola eller skola under vecka 28-31?

Läs om hur du kontaktar oss i sommar.

Kontaktuppgifter

Rektor förskoleklass till årskurs 4

Anna Palmås
0300-83 63 02
anna.palmas@kungsbacka.se

Rektor årskurs 5 till 9

Linda Lindqvist
0300-83 63 01
linda.lindqvist@kungsbacka.se

Skoladministratör

Gurid Jerndal
0300-83 63 25
gurid.jerndal@kungsbacka.se

Studie- och yrkesvägledare

Kajsa Christiansson
0300-83 87 99
kajsa.christiansson@kungsbacka.se

Enhetschef
Maria Ivansson
0300-83 63 09
maria.ivansson@kungsbacka.se

Skolans besöksadress och e-post

Västra Särövägen 27
saroskolan@kungsbacka.se

Postadress

Kungsbacka kommun
Särö skola
434 81 Kungsbacka

Kontakter inom Elevhälsa

Alla som arbetar i våra skolor har ett ansvar för att eleverna ska må bra men på skolorna finns det också särskilda elevhälsoteam som leds av skolans rektor. Här ser du kontaktuppgifter till övriga kompetenser i teamet.

Lisa Pedersen, psykolog
0300-83 60 05
lisa.pedersen@kungsbacka.se

Helena Häggh, skolsköterska
0300-83 63 05
helena.haggh@kungsbacka.se

Linda Lau, kurator
0300-83 77 78
linda.lau@kungsbacka.se

Anna-Pia Peterzéns, kurator,
Tjänstledig vårterminen 2024
0300-83 77 77
anna-pia.peterzens@kungsbacka.se

Gemensam information om Elevhälsa

Fritidshem

Östan, Fritids förskoleklass till årskurs 3
0300-83 63 33

Västan, Fritids förskoleklass till årskurs 3
0300-83 63 24

Fritidsklubben
0300-83 63 11

Skolkök

Om en elev har specialkost och inte kommer till skolan behöver du avbeställa specialmåltiden. Det gör du genom att ringa skolköket innan 8.30.

Telefonnummer

0300-83 63 39

Frånvaroanmälan eller ansökan om ledighet

När eleven är sjuk eller av annan anledning inte kan komma till skolan eller fritidshemmet så ska det anmälas i Vklass med så god framförhållning som möjligt.

Även ansökan om ledighet görs via Vklass.

Lämna synpunkter eller klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet vill vi att du framför dessa till oss. Det bästa är att alltid börja med att prata med personalen eller rektor men du kan också kontakta någon annan på förvaltningen om du tycker att det behövs.

Synpunkter och klagomål om förskola och skola.