Innan du installera bergvärme så måste du göra en anmälan.

Så här anmäler du

Du lämnar in din anmälan tillsammans med en karta minst sex veckor innan du ska installera bergvärmen.

Skicka med en karta till din anmälan

Du behöver skicka med en karta där du har märkt ut:

  • Var du vill placera borrhålet. Om borrhålet ska vinklas ska du ange vinkeln.
  • Bergvärmebrunnar inom 30 meter från borrhålet. Du behöver uppge om borrhålet är vinklat och ange djup och vinkel.
  • Dricksvattenbrunnar och enskilda avloppsanläggningar inom 50 meter från borrhålet. Du behöver uppge om brunnarna är grävda eller borrade och om de är avloppsanläggning.
  • Gödselplattor eller andra föroreningskällor inom 50 meter från borrhålet.
  • Avståndet från borrhålet till fastighetsgräns.

Medgivande från grannar

  • Du behöver ha medgivande från dina grannar om borrhålet ligger mindre än 10 meter från tomtgränsen.

Rekommenderat avstånd till fastighetsgräns

Rekommenderat avstånd till fastighetsgräns

Objekt

Skyddsavstånd

Brunn för bergvärme - annan brunn för bergvärme

minst 20 meter

Brunn för bergvärme - grävd dricksvattenbrunn

minst 20 meter

Brunn för bergvärme - borrad dricksvattenbrunn

minst 30 meter

Brunn för bergvärme - avloppsanläggning

Minst 30 meter, samt att brunnen för bergvärme bör ligga högre upp i terrängen än avloppsanläggningen.

Behöver du beställa en karta?

Kontakta vårt kundcenter Kungsbacka direkt för att beställa en karta.