I en luftvärmepump hämtas värme från utomhusluften och överförs till husets vattenburna värmesystem eller värmer upp den cirkulerande inomhusluften.

Du behöver inte anmäla om du skaffar en luftvärmepump, men det är viktigt att tänka ut en bra placering så den inte stör.

För- och nackdelar med luftvärme

Fördelen med luftvärme är den goda tillgängligheten till energin och att det är en relativt billig investering.

Nackdelen är att luftens energiinnehåll är som lägst när behovet av uppvärmning är som störst. Den är effektiv ner till cirka 0 graders lufttemperatur men kan fortsätta bidra till uppvärmningen ända ner till -10 grader. Luftvärmepumpar kan också orsaka buller, både utomhus och inomhus.

Buller och höga ljudnivåer

En luftvärmepump kan ge upphov till höga ljudnivåer, så tänk på att placera den så att risken för bullerstörningar minskar. Om luftvärmepumpen är felaktigt placerad i byggnaden kan vibrationer som i sin tur orsakar stomljud uppstå. Kontakta gärna dina grannar före installationen. Ta reda på vilken ljudnivå som värmepumpen ger, både för din egen och dina grannars skull.

Buller och vad du kan göra om du störs