Innan du installerar en jordvärmeanläggning måste du göra en anmälan.

Så anmäler du

Du behöver lämna in din anmälan minst sex veckor innan du ska installera värmepumpen. Du behöver i din anmälan skicka med en situationsplan där du märkt ut:

  • var du vill placera kollektorslangen.
  • dricksvattenbrunnar inom 30 meter från kollektorslangen.
  • om brunnarna är grävda eller borrade.
  • avståndet från kollektorslangen till fastighetsgräns.

Behöver du beställa en karta?

Ta kontakt med kundcenter Kungsbacka direkt, där kan du beställa en karta.

Informera om ledningar innan du gräver

Du behöver innan installationen informera grävaren om var ledningar för vatten, el och tele finns så dessa inte skadas vid installationen.