Många husägare har bytt ut sin oljepanna mot fjärrvärme, pellets eller värmepump som är mer klimatanpassade energianläggningar. Om du vill installera en ny oljepanna så måste du göra en anmälan.

Skrota eller installera oljepanna

Du måste anmäla senast sex veckor innan du ska skrota eller installera en oljepanna. Du gör anmälan via vår e-tjänst. Detsamma gäller om du ska sluta att använda din cistern. 

Avgift för anmälan

Vi tar ut en avgifter för att hantera din anmälan och göra tillsyn. Avgifterna är enligt den taxa som beslutats av kommunfullmäktige.

Behöver du beställa en karta?

Ta kontakt med kundcenter Kungsbacka direkt, där kan du beställa underlaget till situationsplanen.

Spara pengar med annat värmesystem

Du kan spara pengar genom att byta ut din oljepanna mot ett annat värmesystem. Du får ner energikostnaderna samtidigt som du gör en insats för klimatet.

När olja förbränns bildas svavel- och kväveföreningar som är skadliga för miljön och koldioxid som ökar växthuseffekten.

Kontakta Energi- och klimatrådgivningen om du funderar på att byta ut din oljepanna.

Spartips

Kontroll och besiktning

Din oljepanna ska besiktigas regelbundet av ett ackrediterat företag. Den ska kontrolleras när den installeras, används regelbundet och efter reparationer eller ändringar. Du behöver också se till att hantera och förvara oljan så att den inte läcker ut.

Du som äger eller hyr en cistern ska:

  • känna till de lagar och regler som gäller.
  • är ansvarig för att hantera och förvara oljan så att den inte läcker ut och att cisternen kontrolleras förutom vid installation och efter reparation ska en cistern besiktigas vart tredje, sjätte eller tolfte år.

I din senaste kontrollrapport ser du när det är dags för nästa kontroll. Besiktningen ska göras av ett ackrediterat företag. En lista över godkända företag hittar du hos Swedac Länk till annan webbplats..

Speciella regler när du bor nära ett vattenskyddsområde

Om du bor i något av våra vattenskyddsområden så gäller hårdare regler för hur du sköter din oljepanna. Kungsbackas fyra vattenskyddsområden är Fjärås, Gällinge, Öjersbo och Sönnerbergen.

I situationsplanen ska du markera var cisternen ska vara och uppge ledningar, vattendrag, dagvattenbrunnar och vattentäkter.

Det här gäller för vattenskyddsområde

Inom ett vattenskyddsområde gäller hårdare regler för hur du sköter en cistern.

  • En oljecistern som installeras i ett vattenskyddsområde ska vallas in om de inte finns i ett bostadshus.
  • Inom vattenskyddsområden ska cisterner märkas med texten "vattenskyddsområde".
  • Cisterner som fanns före vattenskyddsområdet bildades måste inte vallas in. Däremot ska de kontrolleras oftare.
  • Rörledningarna ska vara dubbelmantlade och får inte dras i eller under golv.
  • I ett vattenskyddsområde gäller också att du ska anmäla om du hanterar mer än 250 liter brandfarlig vätska.

Det finns blanketter för anmälan om cistern eller hantering av brandfarlig vätska inom ett vattenskyddsområde.

Vattenskyddsområden

Om du ska sluta använda oljecistern

Du behöver både tömma och rengöra den. Om du inte tar bort cisternen ska du till exempel fylla den med sand så att den inte av misstag kan fyllas med olja. Avfallet från rengöring och tömning av cisternen räknas som farligt avfall och det ska du lämna till insamling.

Cisterner för brandfarliga vätskor

Om det läcker

Om det uppstår oljeläckage är det du som ägare ansvarig för att anmäla läckan till Miljö & Hälsoskydd så snart du upptäcker den. Är det en stor läcka med olja eller diesel som riskerar att sprida sig måste du också kontakta Räddningstjänsten.